Amphi-Techs patenterade robotar kan bland annat undersöka och rengöra vattenreservoarer. För kommuner eller andra som ansvarar för befolkningens vattenförsörjning, innebär det stora tids- och kostnadsbesparingar. Amphi-Techs robotar spelar en central roll i företagets exportsatsning.
– Vi har en unik teknik. I Holland hade de exempelvis aldrig hört talas om att man kunde använda våra metoder.

Amphi-Tech i Åsbro är pionjärer inom vattenteknik. Sedan 1998 har Amphi-tech varit ett ledande företag inom besiktning, underhåll, utredning och projektering av vattenreservoarer och andra vattenbyggnader. Bland uppdragsgivarna finns främst kommuner och andra dricksvattenproducenter. Sedan ett par år tillbaka sker en medveten exportsatsning.

– Vi kom i kontakt med Inkubera på en affärsutvecklingsutbildning för några år sedan och har fått ovärderlig hjälp. Bland annat har vi kommit med i projektet Växtzon för cirka två år sedan fick vi hjälp med att inleda vår utlandssatsning, berättar vd Martin Pehrsson. Just nu är vi med Swedish Scaleups – en fortsättning på Växtzon.

Att bolaget ibland fick förfrågningar från europeiska länder utan att man själva gjort några ansträngningar att bearbeta denna marknad, var ett första gott tecken att man hade en gångbar teknik. Med hjälp av Inkubera fick man hjälp att lägga upp en exportstrategi och att knyta nya kontakter. Även om det har tagit lite tid, börjar det nu röra på sig på allvar.

– Arbetet tillsammans med Inkubera börjar nu ge frukt. Vi har varit där nere nu i en vecka och inspekterat reservoarer för Hollands största vattenproducent, berättar Martin.

Framgångarna i Holland beror i hög grad på företagets patenterade robotar.

– Det finns ingen sådan teknik i Holland, de har aldrig använt den här metoden förut. Tidigare har de behövt stoppa driften för att inspektera eller rengöra, men våra robotar kan utföra samma arbete under drift, säger Martin stolt.

Robotarna kostar visserligen mellan 600 000 och 800 000 kronor, men tekniken innebär en så stor effektivitetsvinst att de ändå betalar sig. Utan dem är alternativet vid rengöring att stoppa driften, tömma tanken och gå ner med högtryckstvätt för att därefter spola med klor. En tidsödande och dyr process.

– Beroende på vilken typ av reservoar det handlar om kan det i värsta fall handla om en stad som blir utan vatten. Effektivitetsvinsten här är ju att man slipper stänga av driften, slår Martin fast.

Enligt Martin är uppdragen i Holland bara början.

– Vi vill fortsätta att driva på utlandssatsningen. Efter att man varit där gäller det att underhålla kontakterna man skapat. Vi bygger en marknad där nere just nu och på sikt behöver vi bygga en enhet som finns på plats där nere. Resorna är väldigt dyra och när man byggt en marknad kan det dyka upp lokala konkurrenter. Vi är dessutom intresserade av att bearbeta ytterligare exportmarknader, säger Martin.