Altris har tilldelats många priset under åren. CTO Tim Nordh längst till vänster.

Uppsalabolaget Altris, vars affärsidé är att möjliggöra nästa generations batterier, har gått från klarhet till klarhet sedan grundandet 2017.  Altris är en spin-off från Ångströmlaboratoriet och har betat av samtliga affärsutvecklingsprogramsteg på UIC i ett raskt tempo.  Startup 2018, följdes av Build 2019 och slutligen som Accelerator-bolag under 2020-2021.
Vi får ibland höra att vi är ett praktexempel på hur svensk innovation ska fungera, konstaterar Tim Nordh, Chief Technical Officer på Altris när han reflekterar kring bolagsresan så här långt.

Vi börjar med en kort sammanfattning av batterimarknaden. Bland laddningsbara batterier idag dominerar litiumjonbatterier. Majoriteten av tillverkningen av litiumjonceller sker idag i Asien. Litium-koboltsystemet var länge dominerande och har en hög energitäthet, men när man granskar produktionen av kobolt- och litiumbatterier finns det en mindre smickrande baksida med både ekonomiska, miljömässiga och etiska problemställningar. Det finns med andra ord ett stort behov av alternativa och hållbara lösningar för att möta dagens och framtidens efterfrågan på batterier.

Altris producerar hållbart katodmaterial för laddningsbara natriumbatterier. Produkten går under namnet Fennac.
− Fennac ser ut som ett blått pulver och beter sig som torr finkornig sand, berättar Tim.

Enda metallen Fennac använder är järn som finns i jordskorpan. Utöver hållbarhetsperspektivet är fördelarna flera. Råmaterialen är både billigare och mer rikligt förekommande, vilket kommer kunna möjliggöra en snabbare uppskalning. Fennac har även en högre säkerhet än de konkurrerande teknologierna. Majoriteten av Altris katodmaterial används idag för utveckling och byggande av ett komplett recept av Fennac-baserade batterier, men på sikt är ambitionen att sälja både kunskap och material till celltillverkare (batteritillverkare).

Det har hänt mycket för Altris under 2022. I slutet av första kvartalet offentliggjordes att de tagit in 9,6 miljoner euro i en investeringsrunda. Bland investerarna märks bland annat bolagen Molindo Energy, EIT InnoEnergy och Northvolt. Northvolt AB är som bekant en svensk batteriutvecklare.

I maj gick Altris ut med information om att de ska börja sin första industriella tillverkning av Fennac på nya produktionsanläggningen Ferrum i Sandviken. De första leveranserna till marknaden planeras kunna genomföras under starten av 2023.

Sedan några månader tillbaka är ni med i Swedish Scaleups, vad önskar ni få ut av det?
− När vi först kom i kontakt med UIC för fem år sedan kom vi från en helt akademisk miljö och UIC kunde hjälpa oss med det vi inte kunde, säger Tim och fortsätter:
− Nu är vi på en helt annan plats och vi ser arbetet inom ramen för Swedish Scaleups som ett konkret sätt att sätta inriktningen för företaget och att utveckla en affärsplan för det nya konceptet.

Det går inte att ta miste på Tim Nordhs passion för Fennac och entusiasm inför det som ligger framför bolaget det kommande året. 
−Altris står för allt som jag vill jobba med, avslutar Tim.