Mjärdevi Science Park

Det händer mycket inom Linköping Science Park. Företagen tuffar på trots pandemitider, och omställningstakten är kontinuerligt hög. Inom Linköping Science Park bedrivs flera processer och projekt som syftar till att utveckla mer hållbara affärsmodeller, accelerera tillämpningen av ny teknik – och skapa rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt. Under våren har Linköping Science Park beviljats 10 MSEK i förnyade medel för att fortsätta att konkurrenssäkra kommunens innovativa företag.

– Impact, deeptech och affärsutveckling – så kan man summera vårt fokus, säger Lena Miranda, vd för Linköping Science Park. Vi jobbar med företag som skapar nya hållbara lösningar för morgondagens samhälle, vi stöttar kunskapsintensiva företag som jobbar med den senaste tekniken – och vi eftersträvar att skapa ett heltäckande stöd för entreprenörer och företag i start, tillväxt och förnyelsefas – genom samverkan med aktörer inom det regionala innovationssystemet.

Klimatomställning och energieffektivisering har hamnat högt upp på agendan när världen ska återstarta efter pandemin. Det finns en medvetenhet om att framtidens tillväxtmodell behöver inkludera inte bara ekonomisk tillväxt, utan även bygga på sociala och gröna principer.

– Vi är oerhört glada att vi under våren beviljades medel från Energimyndigheten för att fortsätta och accelerera vårt regionala arbete med att ställa om mot mer energieffektiva och klimatsmarta kommersialiseringar. Tillsammans med företagsinkubatorn LEAD och Cleantech Östergötland har Linköping Science Park rätt verktyg och processer för att stötta fler företag att inkludera hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp i kritiska verksamhetsprocesser och affärsmodeller, berättar Daniel Kullgard, ansvarig för projektverksamheten i Linköping Science Park.

Daniel Kullgard, Linköping Science Park
Daniel Kullgard, Linköping Science Park

Pandemin har påskyndat digitaliseringstakten i samhället – både vad gäller distansarbete och undervisning, men också i vårt sätt att nyttja digitala tjänster i högre omfattning. Insikten om att vi behöver tillämpa ny teknik i våra företag och verksamheter har också ökat. Inom Linköping Science bedrivs projekt och plattformar som syftar till att accelerera tillämpning av teknologier som internet of things (IoT), artificiell intelligens (AI) liksom visualisering och bildanalys. Även cybersäkerhet har aktualiserats under det senaste året.

– Vi har fått React-finansiering för att fortsätta vårt framgångsrika arbete med att öka tillämpningen av IoT-lösningar i regionala verksamheter, berättar Ulrika Johansson, processledare för IoT World. Inom klusterbildningen IoT World jobbar vi nära RISE och ett flertal större behovsägare i regionen, som bl a Tekniska Verken, Östgötatrafiken och Ebbepark.

Ulrika Johansson
Ulrika Johansson, Linköping Science Park

Östergötland har sedan många år väl utvecklade processer för att stötta innovativa bolag i start- och tillväxtskede. Sedan sex år tillbaka drivs plattformen Swedish Scaleups, som ett gemensamt initiativ mellan regionerna i Östra Mellansverige. En projektansökan inom React har beviljats, och därmed finns medel för att jobba vidare under kommande två år.

– Vi ser fram emot att fortsätta det goda arbete som genomförs av affärsutvecklare och projektledare från 10 verksamheter i fem län, säger Lena Miranda. Tillsammans kan vi skapa grymma tillväxtförutsättningar för våra skalande bolag!