IoT World

I EN UPPKOPPLAD VÄRLD

IoT world är en regional hub som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. Målsättningen med hubben är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i en öppen hubb för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet.

Om IoT World

IoT world är en regional hub som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. 

Läs mer ->

Nyheter

IoT world är en regional hub som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. Målsättningen med hubben är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i en öppen hubb för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet.

Läs mer ->

Parter i IoT World

Centrala aktörer inom IoT World Sweden är Linköping Science Park, RISE, Region Östergötland, med fler. 

Läs mer ->

Projekt

Projekt som syftar till att ta fram nya produkter och tjänster och samla kompetens är kärnverksamheten inom IoT World.

Läs mer ->

hjklökjhgkl

hjklökjhgkl

IOT WORLD UTFORSKAR HUR EN UPPKOPPLAD VÄRLD SER UT.

Konkreta pilotprojekt öppnar dörren till framtiden

Engagerade eldsjälar inom forskning, företag och offentlig sektor möts i IoT World för att testa nya idéer, lära sig mer och sprida kunskap. Vi samlar kompetens, erfarenheter och kunskaper i en öppen hubb eftersom vi tror på att samhället, företagen och alla vi som lever där bäst utvecklas tillsammans. 

Sedan 2019 driver vi ett antal pilotprojekt som bland annat fokuserar på samhällets logistik. 

Läs mer om våra projekt här

TEAM

Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Projektledare

Daniel Kullgard

Daniel Kullgard

Projektledare

Lena Miranda

Lena Miranda

Styrkeområdeskoordinator

Torbjörn Eriksson

Torbjörn Eriksson

Teknisk koordinator

Martin Holmberg

Martin Holmberg

Processledare

Maja Meurling

Maja Meurling

Kommunikatör

VAD ÄR IOT?