Från en enkel bokningstjänst på ett lokalt gym till ett komplett boknings- och affärssystem för aktivitetsbranschen. Linköpingsbaserade Zoezi går från uppstickare till utmanare i sin tillväxtresa. 

Det började på ett gym i Åtvidaberg. Mikael Håkansson, en av de två grundarna till Zoezi, läste på Universitetet i Linköping och byggde på fritiden ett bokningssystem åt ett gym som ägdes av en klubbkamrat.

Lösningen var så omtyckt att fem år senare, 2013, hade det kommit in en flertal förfrågningar från andra gym. Men Mikael insåg att tekniken hade sprungit ifrån applikationen och att det skulle krävas en större insats för att svara på gymmens reella behov.

På ett orienteringsläger samma år träffade han Markus Johansson. De upptäckte snart att de hade mycket gemensamt då båda gått i tankarna på att bygga ett skalbart bokningssystem. Genast började de fundera på hur de kunde slå samman sina erfarenheter för att skapa en smartare produkt, ett nytt företag och en ny framtid.

Efter månader av intensivt arbete hade de skapat ett bokningssystem optimerat för mobila plattformar. Kärnan i produkten; bred funktionalitet – på ett enkelt sätt. Genom att förflytta många funktioner till slutanvändaren hade man också minskat det administrativa arbetet för personalen.

– Vårt fokus var att lösningen skulle vara så enkel att använda, att en nyanställd skulle vara i gång i systemet inom en halvtimme, berättar Mikael. Det var också självklart att den skulle vara tillgänglig på mobilen, där såg vi en öppen position på marknaden.

De hade nu en smart produkt vars skalbarhet kunde attrahera både stora och små aktörer. Företaget Zoezi grundades i gemensam regi.

Full valbarhet och skalbarhet

Till en början såldes en grundprodukt med fritt valbara, separata moduler. Men snart förstod Markus och Mikael att det inte stod självklart för kunderna vilka moduler som bäst svarade på slutanvändarens behov. I tät kontakt med sina kunder och med samlad kunskap om deras önskade lösningar, tog de därför fram ett urval färdiga modulpaket. På så sätt kunde produkten uppfylla sin potential och generera störst nytta för både beställaren och slutanvändaren.

För att bibehålla öppenheten, finns Zoezis utvecklarplattform där kunder och partners enkelt gör egna tillägg.  

– Det ska vara enkelt för en partner eller extern utvecklare att bygga ett eget tillval som kompletterar Zoezis lösning, framhåller Mikael. Sådant som tyvärr hamnar långt ner på vår att göra-lista hos Zoezi men som skapar mervärde för den individuella kunden.

Störst effekt har han sett hos större aktörer, där man sömlöst kunnat slå samman tidigare egenutvecklad funktionalitet med Zoezis system.

Med tillväxtkraft och tillförsikt

Det Linköpingsbaserade företaget har kommit långt, och deras tillväxt har inte bromsats nämnvärt av pandemin. Under 2020 blev företaget tvärtemot utsett till ett av Sveriges 50 snabbast växande Tech-bolag och nästföljande år till DI Gasellföretag 2021. Med anslutningen till Swedish Scaleups tar de nu nästa steg: Ett online-baserat bolag som fortsätter att växa.

Med stöd från programmets mentorer, kommer organisationen vidareutvecklas och Zoezi fortsatt vara en arbetsplats som de anställda vill stanna hos. Zoezi månar också om långsiktiga och goda relationer till sina kunder, som de hellre ser som partners. Det är därför de inte låser användare med långa bindningstider, utan ser att kunderna själva väljer att vara trogna produkten och företaget.

En påfrestande period i företagets historia, lärde dem tidigt sårbarheten i att kombinera ägarskapet med att själva ta på sig många operativa roller inom företaget. Redan 2017 togs därför en extern vice VD in för att kunna delegera uppgifter och fokusera en gemensam riktning. Zoezi undersöker nu att ta in en extern styrelse, för att ytterligare stärka riktning och tillväxt.

Företaget har fortsatt växa kraftigt under pandemin och då rekrytering skett helt online, har övergången till platsoberoende anställningar skett helt naturligt.

– Vi har under Covidtiden gått från att vara ett Linköpingsbaserat företag till att vara ett onlinebaserat företag, konstaterar Mikael. Men jag tror att många uppskattar den flexibilitet vi kan erbjuda. För att bygga teamkänslan jobbar vi aktivt med kickoffer och har återkommande fredagshäng dit alla kollegor är välkomna, oavsett hur långväga ifrån du reser.

Mikael ser ljust på framtiden och ser fram emot att ytterligare optimera verksamheten och förtydliga den gemensamma målbilden för företaget.

– Förra året (2021) var vårt bästa år vad gäller ARR. Det är tack vare vår tillväxt de senaste åren som vi också börjat kunna attrahera de stora kunderna vilket vi ser effekten av nu. Swedish Scaleups är ett sätt för oss att tillföra energi och fart att skala upp ytterligare, samtidigt som vi månar om våra anställdas trygghet genom deras gedigna erfarenhet från liknande tillväxtresor.

De tre bästa erfarenheterna av Swedish Scaleups enligt Mikael Håkansson

  1. Tillgången till Swedish Scaleups omfattande nätverk
  2. Undvika fallgropar på vägen tack vare erfarna och kunniga rådgivare
  3. Möjlighet till tydligare marknadskommunikation

Fakta Zoezi

Produkt: Komplett boknings- och affärssystem för aktivitetsbranschen
Grundades: 2013
Omsättning: 13 miljoner kr (2021)
Ort: Linköping, Halmstad, Örebro, Platsoberoende/online