Att inte ta sig tillräckligt med tid för återhämtning är ett globalt problem som gör att vi mår och presterar sämre. Ett problem som Zmartrest via sin unika AI-teknologi vill hjälpa till att lösa och istället vrida på till att hjälpa människor nå sin fulla potential. En kombination av innovation och hållbarhet när den är som bäst.

Zmartrest startade 2021 genom att sammanföra ledande expertis inom pedagogik, UX, design och datavetenskap. Målet var att helt digitalisera ett beprövat koncept för att inspirera individer, företag och organisationer att förbättra återhämtning, prestation och att leva livet fullt ut. Tidigt fick vi både bra ekonomiskt och kunskapsmässigt uppstartsstöd från ALMI, Create och Region Västmanland.

-Vår ambition från start var att bidra till en fortsatt utveckling i samhället med god hållbarhet.

Vi vet att vi människor kan göra så mycket mer om vi bara har rätt verktyg. Om vi lär känna oss själva och vet hur vi fungerar kan vi bli så mycket starkare och verkligen leva våra liv fullt ut.”

Zmartrest vill göra världen starkare genom vetenskap och AI. En person som blir starkare har möjlighet att hjälpa andra att bli starkare. Vi lär av varandra. Så genom att återupptäcka sin egen kraft kan man hjälpa världen att bli starkare.

En starkare medarbetare ger då i sin tur ett starkare företag. Genom att använda Zmartrests lösning kan ett företag hjälpa sina medarbetare med bland annat att bygga upp sin förmåga att hantera utmaningar i livet, återhämtning, sömn, kondition och mentalt fokus – och i gengäld få en total ökning av KPI-resultat på mellan 15-40% och ett likande resultat på ESI (nöjd medarbetarindex). Med en bättre insikt i anställdas stressnivå och återhämtning så kan i slutändan smartare och mer hållbara beslut tas.

-Vi tror att människor tillsammans har stor potential att skapa en ny nivå av innovativa tjänster som kommer att ge ökad styrka och välbefinnande till världen.

Zmartrest har via Create och Swedish Scalups fått stöttning att ta fram en tillväxtplan och för hitta strategier för hur man ska kunna växa effektivt och hållbart över tid.

-Vi är väldigt tacksamma till Create som visade på möjligheten att växa via Swedish Scaleups. Det betyder mycket för oss nu och förhoppningsvis ännu mer på lång sikt.