Där åkrarna böljar längre än ögat ser, ger den bördiga östgötaslätten goda förutsättningar för ett hållbart jordbruk.

Vreta kluster verkar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och en stärkt konkurrenskraft genom regionens gröna näringar.

I en region med djupa rötter inom jordbruk, arbetar Vreta kluster intensivt för att öppna landskapet för helhetstänk. Maria Källming, VD, konstaterar att regionen är väldigt framåt inom vissa områden, och andra försöker klustret hjälpa till att belysa.

– Vi är starka på jordbruk men förädlingen är spridd över landet, ofta på större aktörer. Det gör oss sårbara. Även insatsvaror såsom gödsel, växtskydd, diesel och el är idag sådant som gör regionen starkt beroende av externa insatser.

Klustret arbetar för att stärka hela kedjan, både genom egna projekt och genom samverkan med andra aktörer och initiativ. Genom Vinnovafinansierade Agtech 2030, deltog klustret i ett flertal innovationsprojekt för framtidens lantbruk. Som koordinator i SustAnimal arbetar de med centrumutbildningen tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, för att utveckla djurens roll i en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

– Det är viktigt att det blir lönsamt att arbeta med dessa frågor. Det måste vara hållbart för människor att välja dessa yrken, ur ett helhetsperspektiv. Vi försöker tillgodose medlemmarnas behov och erbjuda dem stöd både i långsiktiga frågor och i det som uppstår här och nu. Energikrisen hade självklart stort fokus under våren. Då mötte vi upp behovet med information, samverkansytor och möjliga lösningar utifrån det stora kontaktnät vi har tillgång till.

Att skapa ett regionalt hållbarhetstänk sträcker sig hela vägen ut till direkta insatser riktade mot konsumenterna. I Kurbits får 10 turistföretag i Östergötland möjlighet att utveckla en matupplevelse genom ett väletablerat affärsutvecklingskoncept.

– Matturismen ökar i hela landet. Vi ser detta som ett bra tillfälle att hjälpa flera företag att utveckla hållbara och attraktiva lösningar som stärker regionens kapacitet. Från våra gröna näringar till middagsbordet, ett gott turistmål att se fram emot!

Vreta Kluster drivs som ett bolag som ägs av bland annat Sankt Kors. Linköping Science Park har ett nära samarbete med Vreta kluster och är en del av Agtech bla genom att personal från Science park arbetar i satsningen.