Växjö Linnaeus Science Park fokuserar på områdena cirkulär ekonomi, smarta staden, skog och trä samt digitalisering. De erbjuder bla öppna labbmiljöer för samutnyttjad teknik och arbete för att stimulera innovation genom att upptäcka, lära och tillämpa VR och AR på alla nivåer.

Den 26:e februari arrangeras en kick off för framtidens näringslivsutveckling i Växjö. Linköpingsföretaget Atle AI, Visual Sweden, Linköpings universitet och Visualiseringscenter C är några av de som bidrar till programmet. Felicia Jakobsson, Peter Westerdahl, Martin Holmberg och Ulrika Johansson från Visual Sweden är på plats tillsammans med  Erik Telldén Linköping Universitet och Lisa Lindgren på Visualiseringscenter.

Läs mer in kickoffen hos Växjö Linnaeus Science Park.