Close up of woman with smartphone making blood test.

VirtualLab startade som distributör för digitala tester inom vård, konsument och veterinärvård i slutet på 2019. Tack vare Swedish Scaleups program, Local to Global har de idag vidareutvecklat sin affärsmodell och därigenom tagit ny mark.

VirtualLab är ett healthtech bolag med ambition att stärka vårdgivare att digitalisera metoderna för att tidigt upptäcka sjukdom samt för att följa upp kroniska sjukdomar. Utgångspunkten är att erbjuda innovativa digitala verktyg för att forma förebyggande vård. Genom att digitalisera många av de besök som idag sker fysiskt på vårdcentralerna kan man frigöra resurser för att öka vårdkvalitén och korta köerna. Första steget för VirtualLab i denna resa var att bidra med självtester som personen kan utföra på egen hand hemma och sedan dela sina resultat med sin vårdgivare.

Nu har VirtualLab utvecklat en plattform som hjälper vårdgivaren att nyttja VirtualLab bredd av produkter så att vårdgivaren kan följa upp individer med kronisk sjukdom samt uppföljning med hjälp av digitala tester för att kunna fatta effektivare och bättre vårdbeslut. Genom skräddarsydda tester och nya digitala metoder kan kroniker varnas innan ett återfall eller en försämring av deras sjukdom är på väg. Allt för att jobba proaktivt i stället för att läka eller rehabilitera en skada som redan uppstått.

VirtualLab tog under 2021 stöd av Swedish Scaleups program Local to Global som syftade till att stötta bolag i att förfinasin affär, bli mer konkurrenskraftiga och skapa tillväxt utanför sin lokala marknad. Genom sitt deltagande har bolaget gjort strategiska omtag och arbetat om delar av sin affärsidé.

Något som blev tydligt för oss när vi genomförde Local till Global var vår interna spretighet både i kompetenser och affärsnyttor. Vi stärkte därför vår strategi, förankrade den i styrelsen och hos våra investerare. Efter det har vi lagt fokus och resurser på att utveckla vår tekniska plattform för att kunna ta nästa steg ut på den globala marknaden, säger Roger Mellin, VD.

Nu tar VirtualLab återigen stöd av Swedish Scaleups för att fortsätta sin tillväxtresa. Målsättningen framåt är, förutom ökad tillväxt, att stärka lönsamheten ochrekrytera rätt individer för att skapa en framgångsrik affärskultur.

För oss är det en ynnest, efter det tidigare projektets genomförande, att fortsätta få ta del av kompetenta personers erfarenheter och affärsutvecklingstankar inom Swedish Scaleups. Det är något som berikar vår vardag. Något som vi varmt rekommenderar till alla, avslutar Roger.