Nu förstärks Science Park Mjärdevis organisation med ytterligare en erfaren affärscoach och projektledare. Daniel Kullgard har sedan ett och ett halvt år jobbat med SPM som konsult och projektledare i projektet Växtzon. Nu tar han klivet över och blir en del av vår verksamhet i rollen som Business & Innovation Manager.

Daniel kommer även fortsatt att ha ett stort engagemang i Växtzon, men även som en viktig del i utvecklingen av såväl IoT-klustret och arbetet med att integrera ett hållbarhetstänk i affärsmodellerna hos fler av parkens bolag. Daniel kommer närmast från en tjänst som innovationschef på Cybercom.
  • Växtzon är ett av Sveriges största samverkansprojekt där 11 Science Parks och Inkubatorer samverkar för att driva aktiviteter som stöttar innovativa skalbara bolag att växa och nå ut på en internationell marknad, säger Daniel.
  • Projektet pågår till sommaren 2021, och när perioden är slut har vi i SPM jobbat med cirka 40 bolag. Vi skapat en långsiktig samverkans plattform som innebär att bolagen i Mjärdevi får tillgång till hela nätverket inom Växtzon. Vi har även utvecklat en av världens mest ändamålsenliga tillväxtacceleratorer
Efter ett och ett halvt år som konsult i verksamheten, väljer Daniel nu att kliva in i en fast anställning i Science Park Mjärdevi.
  • Mjärdevi är en miljö med fantastiska människor som bygger fantastiska bolag och som löser sina kunders problem på smartare, effektivare och ett hållbara sätt . Den samarbetsanda och det driv som finns för att göra lösningar i världsklass är riktigt kul att få vara en del av. Mjärdevi har även en stark övertygelse att världens hållbarhetsutmaningar kommer lösas med hjälp av framtidens teknologier, det vill jag vara en del av! Och communityn – viljan att samverka och att det finns så extremt många begåvade människor på ett och samma ställe.
Privat är Daniel inflyttad till Linköping med fru och tre barn sedan ett antal år tillbaka, när de lämnade Östersund för Linköping. Privat gillar han att åka skidor och spela squach.