Anders Sageborn Foto:Oskar Omne

Resultatet av Swedish Scaleups kommer att gynna region Västmanland på flera fronter. Inte minst kommer mer växtkraft i företagen att innebära nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.

Att Swedish Scaleups-projekt varit lyckat, det är ställt utom allt tvivel. Det konstaterar Anders Sageborn, affärsutvecklare på Västerås Science Park. Han pekar bland annat på att det under projektet har tillkommit omkring 700 miljoner kronor från finansiärer till de deltagande bolagen.

– Vi har också sett en hel del bolag som tre- eller till och med fyrdubblat sin omsättning under perioden, säger han.

En starkt bidragande orsak till framgången är att de har använt en bra process, med metoder som utvecklats kontinuerligt.

– Den har hjälpt oss att hålla koll var ett bolag befinner sig i sin tillväxtresa, och därigenom kunna sätt in rätt stöd vid rätt tillfälle.

De företagsinkubatorer och science parks som har deltagit i Swedish Scaleups har både skapat en samsyn på vad som kännetecknar bolagen och en gemensam process för hur de kan stöttas, förklarar han.

– Nu finns det en plattform, en process och till och med en bok som man kan hålla sig till i arbetet med den här typen av tillväxtbolag. Det är något som kan komma alla till del, inte enbart de som har varit inblandade i det här projektet.

Samarbete över gränserna

Anders Sageborn anser också att samarbetet mellan regionerna har betytt väldigt mycket.

– Vi kan vara bra på att jobba med en viss typ av bolag, medan våra olika kollegor i östra Mellansverige alla har sina respektive styrkor. Samtidigt har vi alla samma målbilder.

När det gäller de enskilda scaleup-bolagen så är det mycket som förenar dem, men det finns även väsentliga skillnader vad gäller vilka behov de har och har haft, menar han.

– Det kan vara allt från organisations- och internationaliseringsfrågor till kapitalanskaffning och att specificera vilka kompetenser som behövs. Så vad som varit det viktigaste utbytet för bolagen har därför varierat.

Möjligen då med undantag för ett område: hållbarhet. Det är en komplex och högt prioriterad fråga hos alla scaleup-bolag.

– Hållbarhet har sedan länge upphört att vara en samvetsfråga, eller något som rör enbart vissa branscher. Men att avsätta tid för att kunna integrera hållbarhet i affärsidén kan vara svårt för dessa bolag som är pressade som det är.

Tillväxt ger nya jobb

För regionens del finns det flera uppenbara vinster enligt Anders Sageborn. För det första den naturliga effekten att ett växande näringsliv ger högre skatteintäkter.

–  Dessutom är det förstås värdefullt att det tillkommer nya tjänster, så att fler kan få anställning. Antingen i de bolag vi arbetat med, eller i något av de spinoff-projekt som har realiserats under projektet. Om ett bolag efter ett par års fokuserat tillväxtarbete kan anställa låt säga 30 personer, så betyder det mycket för en region.

För Anders Sageborn själv har en bonuseffekt varit att hans egen kompetens som företagscoach har utvecklats av att arbeta med Swedish Scaleups.

– Jag har fått nya möjligheter att bolla mina utmaningar och lösningar med andra företagscoacher i stor-regionen. Det gör givetvis att jag lär mig något nytt hela tiden, och jag kan hitta nya sätt att coacha företag.

På bilden: Anders Sageborn. Foto: Oskar Omne.