Nu kan bolag som vill verifiera en innovation tillsammans med kund söka stöd i utlysning från Energimyndigheten. Bolag som finns i närhet till Linköping Science Park kan nu även få stöd från affärsutvecklare som fungerar som bollplank exempelvis genom att ge stöd för att möjliggöra Co2-beräkningar. Linköping Science Parks erbjudande om stöd gäller både den här utlysningen och kommande.
Energimyndigheten vill stötta innovationer som bidrar till ett framtida hållbart energisystem och stöttar genom denna utlysning verifiering av produkter, lösningar och tjänster samt förbereda dessa inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot- och demonstrationsprojekt.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med högst 45% av stödgrundade kostnader per stödmottagare. Maximalt totalt stödbelopp per projekt är 3 miljoner kronor och ett företag kan inkomma med max en ansökan.

Läs mer om utlysningen här!

Daniel Kullgard, Linköping Science Park

Kontaktperson för ansökningsstöd: Daniel Kullgard, daniel.kullgard@linkopingsciencepark.se, 070-619 36 26