Till utbildningsansvarig,

Hösten 2019 erbjuder vi en kurs för dig som är yrkesverksam med en befintlig universitetsutbildning som vill skaffa sig specialkunskaper och färdigheter inom området Neurala Nätverk och Djupinlärning.
Vi rekommenderar att du har följande bakgrundskunskap: kalkylering (derivata), linjär algebra (matriser, vektorer) och sannolikhetsteori. Du bör även ha programmeringserfarenhet. Kursen kommer att använda Python, en standard inom maskininlärning.
Anmälan är öppen nu och stänger den 10 oktober, ansök redan i dag! Kursen pågår 15 oktober till 28 november.

Kort om kursen:

Over the past few years, neural networks have enjoyed a major resurgence in machine learning, and today yield state-of-the-art results in various fields. This course provides an introduction to deep neural network models, and surveys some the applications of these models in areas where they have been particularly successful. The course covers deep feed-forward networks, recurrent networks, convolutional networks, as well general topics such as input encoding and training techniques. The course also provides practical experience with some of the software libraries available for building and training deep neural networks.

För mer information gå in på vår hemsida:
https://liu.se/artikel/uppdragsutbildning-deep-learning

Sprid gärna denna information till era kollegor.
Om ni vill läsa mer om oss och våra utbildningar så finns det mer information här:
https://liu.se/utbildning/kompetensutveckling
Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar.