Här kommer en uppdatering från månadens ERFA-träff inom ramen för vårt uppdrag från Energimyndigheten, där vi tillsammans med LEAD, Cleantech Östergötland och Sting bjöd in till en dag på ämnet Co2-beräkningar!

Dagen inleddes av Professor Olof Hjelm som tog oss med på en mycket intressant föreläsning om “Att förutsäga den fulla potentialen av innovationer inom klimat- och miljöområdet”. Konsortiet från Östergötland och Stockholm berättade om hur de arbetar inom ramen för uppdraget “Insatser för kommersialisering av energiinnovationer” samt delade med sig av sina erfarenheter av olika Co2-beräkningsmodeller. Under ERFA-träffen fick vi även möta de spännande bolagen Devair, MicroDri, Nordic Energy Audit och Cellfion som berättade om hur de på olika sätt arbetar med energibesparande och miljösmarta lösningar. Dagen innefattade även gruppdiskussioner om hur vi kan mäta förflyttning, vilket öppnade upp för nya dialoger, samtidigt som vi njöt av lunch och fika i Ebbeparks lokaler!