Fredrik Regin, SEO och Jerker Lander, CEO på Truckzter.

Var fjärde lastbil du möter på vägarna går tom. Ännu fler går halvtomma. Via en digital marknadsplats sammanför Truckzter transportköpare och transportörer så logistikbranschen kan effektiviseras.

– Truckzter är som en smörjolja för hela branschen, säger Truckzters vd Fredrik Regin. Vi gör att informationen mellan parterna flyter smidigare så att lastbilarnas fyllnadsgrad kan öka. Det är helt nödvändigt om utsläppen från godstransporterna ska minska. Sambandet mellan fyllnadsgrad och koldioxidutsläpp är linjärt.

Med mer än 20 års erfarenhet som transportledare, kan Fredrik den underdigitaliserade transportbranschen inifrån. Insikterna om vilken utvecklingspotential som fanns, gjorde att han 2019 startade Truckzter tillsammans med entreprenören Per Arenö. Idag har teamet utökats med såväl fler delägare som anställda. Även affärerna har tagit fart. Fredrik hoppas på en omsättning på 30 mkr för 2024.

– Under 2023 fick vi in Carlsberg som första storkund, säger Fredrik. Det i sin tur öppnar dörrarna för fler kunder i samma storleksordning. Vi för diskussioner med ett flertal.

Utöver marknadsplatsen där behov av att godstransporter matchas mot ledig kapacitet (läs ”tomma eller halvtomma lastbilar”) erbjuder Truckzter en app som där all nödvändig fraktinformation samlas och blir överskådlig för såväl fraktmottagare som lastbilsförare.
– Människor anar inte hur mycket tid och energi och läggs på att kommunicera vart i detalj något skall levereras och när det beräknas komma fram, berättar Fredrik. Vi gör informationen tillgänglig för alla parter, vilket gör att allt flyter smidigare.

Truckzter känner en tydlig medvind i nacken. En av anledningarna är ny lagstiftning från EU. ”Fit for 55” slår fast att utsläppen skall minska med 55 % till 2030. En annan lagstiftning, CSRD, innebär att alla stora och börsnoterade företag (till att börja med) skall genomföra årliga hållbarhetsrapporteringar. Det innebär stora möjligheter för Truckzter.

– För varje transport som registreras i Truckzter gör vi gör en miljöberäkning som baseras på transportsträcka, fordon, bränsleslag, fyllnadsgrad med mera, berättar Jerker Lander, CTO på Truckzter. Kunskapen om den faktiska miljöpåverkan är första steget för att kunna göra något åt den. Fullt utbyggt kommer denna information att vara guld värd för branschen.

Truckzter kom med i Inkubera redan i starten. Nu är man tillbaka via programmet Swedish Scaleups som Inkubera driver med ett flertal inkubatorer och science parks i östra Mellansverige.

– Det kommer att bli jättebra, säger Fredrik. Jag får hjälp att lyfta blicken från det dagliga så att vi tar rätt steg på det strategiska planet.

– Vi har kommit en bra bit i vår tekniklösning, men det finns såklart mycket vi fortfarande kan förbättra inom exempelvis UX-design och AI, säger Jerker. Swedish ScaleUps ger oss möjlighet att ta in den ytterligare expertkompetens vi behöver. Det kommer att snabba upp vår utveckling.