På Combitech finns en stor kompetens och erfarenhet inom systemsäkerhet och utveckling av säkerhetskritiska system. Vi arbetar med spännande system, allt från ubåtar, ytfartyg och stridsflygplan, till lednings- och vapensystem samt autonoma farkoster. Alltid med fokus på att säkerställa säkra designlösningar.

Vi har ramavtal med en mängd stora företag och myndigheter. Exempelvis har vi ett nytt stort ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) för tekniska konsulter avseende Systemsäkerhet

Som exjobbare hos oss får du en meriterande grund för framtida anställning hos oss i Combitech inom Safety, Human Factors Integration (HFI) eller annat område. Combitech finns på flera orter i Sverige utöver Linköping.

Exjobb – Synergier mellan civila och militära standarder

Historiskt sett har försvarsmateriel utvecklats efter egna regelverk, egna kriterier och på ett eget format, jämfört med produkter utvecklade i civilsamhället. En högre tolerans vad gäller olyckor har dessutom delvis förekommit jämfört med civilsamhället. En värderingsförskjutning har dock skett på senare tid i riktningen mot att försvarsanställda, åtminstone i fredstid, bör kunna förvänta sig samma betryggande säkerhet som civilanställda, och att försvarsmateriel så långt möjligt därför bör uppfylla samma eller motsvarande kravnivå när det gäller att motverka skador/olyckor.

Metodiken och dokumentationskraven i de bägge spåren liknar varandra i viss utsträckning och är åtminstone delvis kompatibla, men har samtidigt olikheter. En grundläggande utmaning är därför att tillfredsställa bägge regelverken utan att genomföra redundanta analyser och dokumentation.

Exempel på innehåll och frågeställningar kan vara;

  • Vilka är de huvudsakliga skillnaderna respektive synergierna avseende metodik, kriterier, begrepp och dokumentation mellan H SystSäk/MIL-STD-882 och CE-märkning/ISO-12100? (Förslagsvis avgränsas studien till dessa regelverk)
  • Hur kan systemsäkerhetsprocessen och systemsäkerhetsdokumentationen utformas/synkroniseras för att tillfredsställa bägge regelverken samtidigt, utan dubbelarbete?

Resultatet skall kunna användas (i första hand av utvecklande part) för att strömlinjeforma systemsäkerhetsarbetet och tillfredsställa bägge regelverken med minimal redundans, samt att uppnå betryggande säkerhet till en lägre utvecklingskostnad och medge en mer överblickbar dokumentation.

VEM ÄR DU?

Vi söker dig som går en högskole-/ civilingenjörs-/kognitionsutbildning.

Vi önskar att ni är två som delar på exjobbet för ett välarbetat resultat som gynnar både er och oss.

Ni bör vara analytiskt och kreativt lagda, då detta exjobb är av lite öppen natur. Combitech finns med som bollplank och delar med sig av sin kompetens.

Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt! Urvalet sker löpande.

Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.

KOM & GÖR SKILLNAD 

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.

För oss handlar det om hållbarhet – vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång – utan våra medarbetare står vi stilla.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!