Ulrika Johansson

Cluster Manager : IoT World / Project Manager

Keywords: Sustainability, IoT, Innovation, Nätverk, Lärande

Info: Klusterledare för IoT World inklusive projektet Avancerad digitalisering, Projektledare Klimatneutrala Linköping och Linköpingsinitiativet.

Ulrika Johansson | LinkedIn

Ulrika Johansson började på Linköping Science Park 2020 och har sedan dess varit klusterledare för IoT World. IoT ingår som del av Östergötlands regionala styrkeområden och därför samverkar Ulrika ofta med kollegor som har fokus på AI, Cybersäkerhet och Visualisering. Ulrika har även rollen som delprojektledare för Klimatneutrala Linköping där Linköping Science Park ansvarar för Linköpings kommuns stöd till små- och medelstora bolag som ger dem möjlighet att testa sina lösningar som har potential att minska växthusgasutsläpp. Ulrika leder även Linköpingsinitiativet, där privata och offentliga medlemsorganisationer inspirerar varandra och antar utmaningar inom områdena energi, materialflöden samt transport och resor.  

Ulrika har i olika sammanhang fått möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och har kompetens och erfarenhet inom verksamhetsutveckling, projektledning och processutveckling. Hon arbetar med fokus på globala mål och är engagerad i missionsdrivna innovationsprocesser och systemförändring. Ulrika har även lång erfarenhet av att föreläsa, hålla workshops och gillar att inspirera och engagera till givande möten och konstruktiv samverkan.

Webbsites :

https://www.linkoping.se/klimatsmart-linkoping/linkopingsinitiativet/

https://www.linkoping.se/klimatsmart-linkoping/klimatneutrala-linkoping/

 

 

High resolution photo vCard