Daniel Kullgard

Key Process Manager : Innovation and Transformation

Keywords: Innovation, Transformation, IoT, AI, Secure Digitalisation, Mission Innovation, Cluster development , Digitalization, Dual Use

Jag är ansvarig för våra kärnprocess: Innovation och Transformation. Inom den initierar jag och stöttar olika initiativ för att accelerera ansvarsfull användning av ny teknik. I mitt team identifierar vi komplexa samhällsutmaningar där framtidens digitala teknologier kan bidra till lösningarna. Jag stöttar gärna med processer för klusterutveckling och nya att skapa initiativ. Så har du en ny idé eller är sugen på att jobba med om hur framtidens teknik kan användas för att bidra till ett hållbart samhälle kontakta gärna mig

High resolution photo vCard