– hållbara vardagsresor till er tjänst

I Barcelona omvandlas mängder av bilvägar just nu till cykelbanor. Paris satsar på begränsad biltrafik och Oslo har beslutat att stans mest centrala del ska vara bilfri före 2019. Ett flertal världsstäder jobbar för att minska bilkörningen och Linköping står sig bra. Inte minst pågår här ett intensivt arbete för att bli världens första testplats för ett hållbara transporters eget Spotify.

Tänk dig en heltäckande tjänst av resmöjligheter där du själv väljer dina låtar, läs transportsätt. Där du betalar ett månadsvis abonnemang för att ha tillgång till en uppsjö av olika spellistor, läs resalternativ. Ja, ungefär som ett Spotify för transportmedel beskrivs den unika tjänst som Sverige och Linköping utmanar världen att skapa i syfte att minimera bilkörningen.

För tjänsten finns inte ännu. Den är just nu föremål för en internationell innovationstävling i svensk regi. Men att den behövs, det vet vi tack vare resultat från projektet SMaaS, Sustainable Mobility as a Service. Projektet drivs av Energimyndigheten och SISP (Swedish Incubators and Science Parks), där Science Park Mjärdevi är en av flera regionala innovationspartners som vill underlätta vardagsresande utan bil genom fler fossilfria alternativ.

I Östergötland och Linköping står en bred uppslutning aktörer bakom initiativet till en heltäckande tjänst för hållbar mobilitet. Här finns företag, fastighetsägare, privata och offentliga organisationer som alla ser vinster i en bredd av hållbara lösningar för vårt resande. Sandra Viktor, regional projektledare, menar att ett radikalt skifte behövs i vårt sätt att tänka och vi använder bilen på ett minst sagt orimligt sätt idag.

– Tjänsten vi efterlyser låter kanske något abstrakt men anledningen till att den måste fram är desto mer konkret. Hälften av alla resor vi gör med bil idag är kortare än fem kilometer. Vi åker i varsin bil, i rusningstid samtidigt på dygnet och hela 96 procent av tiden står bilen stilla. Vi måste tillsammans göra det enklare och mer kostnadseffektivt att avstå från att äga en egen bil och istället satsa på hållbar mobilitet, säger Sandra.

Hållbar mobilitet betyder helt enkelt vi måste ställa om transporter och resor för att nå klimatmålen. ”Hållbar mobilitet som tjänst”, innebär ambitionen att kombinera olika transportmedel i en enda användarvänlig tjänst som samordnar en regions olika transportsätt. Utifrån projektet SMaaS och inom ramen för den internationella, utmaningsdrivna innovationstävlingen A Challenge from Sweden pågår nu arbetet för att ta fram den bästa lösningen. https://mobility.challengefrom.se

Målet är att hitta en öppen och skalbar plattform som förenklar övergången till resande utan egen bil. Tjänsten ska ha en hållbar affärsmodell och plattformen ska vara utvecklingsbar över tid. Sandra säger att förhoppningen är den ska locka exempelvis fastighetsägare och arbetsgivare som i sin tur kan erbjuda den som ett mervärde.

Vi söker alltså en digital infrastruktur där olika transportörer ska kunna jacka in sig och tillsammans erbjuda en hel resa med en enda betalfunktion för resenären. Du köper bara en biljett och på den kan du åka buss, pendeltåg och elcykel, allt för en smidig resa från dörr till dörr, förklarar Sandra.

Tävlingen pågår fram till mars 2019. De vinnande förslagen ska sedan testas i olika svenska regioner för att sedan spridas vidare ut över världen. Linköping är en av städerna som ligger allra bäst till för att bli testplats, mycket tack vare ett stort engagemang hos aktörer som Vallastaden, Science Park Mjärdevi och Linköpings universitet, Campus Valla. Regionala aktörer som står redo att testa och investera i effektiva transportlösningar som ger oss chansen att rulla allt närmare en hållbar framtid.