Detta är ett projekt där ni som företag eller organisation får en kvalificerad praktikant med akademisk bakgrund som utför arbetsuppgifter ni bedömer vara relevanta, både för er och för deltagaren.
APL-perioden är kostnadsfri och kan pågå upp till tolv veckor beroende på era och deltagarens behov och förutsättningar.
Syftet med Korta Vägen är att tillvarata deltagarnas kompetens och skapa kortare väg till arbetsmarknaden.
En del av programmet består av arbetsplatsförlagd utbildning (APL) där deltagarna praktiserar på en svensk arbetsplats i en till tre månader.
Därför erbjuder vi nu företag och organisationer att medverka i integrationen, ta del av deltagarnas kompetens och ge dem erfarenheter av svensk arbetskultur genom att erbjuda plats för APL.

Praktikplatserna blir tidigast i slutet av maj/början av juni, men även efter sommaren med start i vecka 33–35 och sex veckor framåt.

Vid intresse fyll i följande blankett senast 10 juni: https://forms.office.com/r/LSACbqhv0E

Vid praktiska frågor om praktiken och om intresseanmälan kontakta:
Monica Wise, monica.wise@liu.se

Läs mer på vår hemsida: https://liu.se/artikel/uppdragsutbildning-korta-vagen