Linköping Science park förmedla innovationscheckar i region Östergötland. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova och syftar till att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening i Östergötland och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att ta del av Innovationscheckar.

Innovationscheckarna ska användas för att stärka bolagens innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft.  Det finns tre typer av checkar: infrastrukturcheckar, affärsutvecklingscheckar och IP-checkar (immateriella tillgångar). Checkarna ska bekosta extern kompetens inom de tre områdena och upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, såvida de avser samma projekt i företaget.

Infrastrukturchecken ska användas till att få tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur. Affärsutvecklingschecken ska användas till att validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningar för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har. IP-checken ska användas till att utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Så här går du till väga för att bli aktuell för en innovationscheck

Det finns en rad kriterier som behöver vara uppfyllda för att vara en lämplig checkkandidat. Om bolaget uppfyller kriterierna kan du fylla i ett formulär där du uppger information om bolaget, checkslag och en kort beskrivning om projektet. Du hittar kriterier, mer information och formuläret nedan.

Sista dagen att fylla i formuläret är den 5 september 2023. Därefter sker ett urval och du blir kontaktad med ett beslut.

vinnova