The Insider's Guide to Moving and Living in Sweden är en tvådelad bok

De två delarna samspelar i utformning och kompletterar varandra innehållsmässigt. Lokala och regionala aktörer kan fritt producera egna editioner av den lokala delen.

Del 1: Sverige

Den första delen beskriver Sverige och alla vi som bor här. Landets DNA skapat ur allemansrätt, digitalisering och öppenhet. Fakta, traditioner, mat och historia.

Ladda ner del 1 här

Del 2: din egen stad

Den andra delen av boken harmoniserar formmässigt med den första delen. De fysiska måtten när något mindre. Utgår ni från våra mallar i produktionen kommer den fungera fint som en bilaga i huvuddelen. Helheten binds samman med ett snyggt gummiband.

Ladda ner ett exempel här: Local guide to Linköping

Vad innebär erbjudandet att producera en lokal upplaga?

Linköping Science Park är aktören bakom The Insider’s Guide to Moving and Living in Sweden. Vi har producerat den i nära samarbete med bland annat Svenska Institutet – formen följer deras vanliga Sverigemanér.  Syftet är att skapa ett material som bidrar till att öka sannolikheten att kvalificerad arbetskraft väljer att etablera sig i Sverige.

Kommuner, platsmarknadsbolag, regioner och andra aktörer med intresse av att lyfta fram sin plats är välkomna att skapa sin egen lokala version. Den lokala delen kan tex se ut så här. Genom att sprida den till era målgrupper tillsammans med huvuddelen får ni tillgång till ett kvalificerad material med ett väl genomarbetat innehåll. Det tillför tydligt värde för er er, er platsmarknadsföring, talangattraktionsarbete och för era målgrupper.

Linköping Science Park tar inte ut någon avgift för att tillgängliggöra materialet utan varje aktör står själv för tryck och övriga produktionskostnader.

Praktikaliteterna

  1. Börja med att läsa in dig på vår guide. Där får du praktiska tips och en del viktiga tekniska data.
  2. Ta gärna kontakt med oss för att bolla.
  3. Sen är det bara att ta in offerter för produktionen och sätta igång

Alla texter är skrivna av Placebrander. Future Place Leadership har bidragit med värdefull kunskap och Söderhavet står för den grafiska formen.  Behöver ni hjälp med att producera innehåll till er lokala del rekommenderar vi att ni tar hjälp av Placebrander och/eller Future Place Leadership.

För den grafiska formen och tryckorginal kontaktar ni Söderhavet för offert.

Den upplaga vi har idag tryckte vi hos By Wind i Ödeshög. Ta gärna hjälp av dem du också!

Linköping Science Park tar inte ut någon avgift från relevanta aktörer för att producera lokala versioner av boken.

Du står själv för dina egna kostnader om du väljer att ta hjälp av någon av de leverantörer vi tipsar om ovan.

Vi utgår från att ni använder texterna på det sätt som det är avsett: att skapa lokala versioner av boken. Sjävklart är vi schysta mot varandra och creddar vart texter och idéer kommer från, på samma sätt som vi gärna listar och länkar till lokala versioner som produceras.

Vi gör inte detta för att tjäna pengar – och det gör inte du heller. Tillsammans bidrar vi för att marknadsföra Sverige och öka attraktionskraften hos våra olika målgrupper.

Bilder som används i boken omfattar av Svenska Institutets licensvillkor.


Ladda ner tryckorginalen

Den första delen av boken, som handlar om hela Sverige, går bra att trycka separat och använda i olika sammanhang. Här finns ett tryckfärdig orginal för den att använda, samt exempelfil på lokal version.

Tryckfärdigt orginal: Sweden essentials

Tryckorginal: The Insider's Guide to Moving and Living in Sweden

Tryckorginal: Local guide to Linköping

Tryckorginal: Local guide to Linköping


Kontakta gärna oss

Vi hjälpar gärna till med tips och råd för att ni ska komma igång. Hör av er! 

Talent & Community Manager

Project Manager Switch to Sweden