”Swedish Symposium on Image Analysis” är den årliga svenska bildanalyskonferensen som samlar Sveriges experter inom bildanalys, datorseende och mönsterigenkänning. För 35e gången i ordningen arrangeras konferensen i år i Linköping 13-15 mars. Programmet består av en mix av vetenskapliga presentationer från forskare och presentationer och demonstrationer från företag med bildanalys i kärnan på sina produkter. Linköping har en tradition av stark forskning och företagande inom bildanalysområdet vilket syns i konferensprogrammet. Programmet avspeglar också det intensiva forskningstrenderna mot Deep Learning, 3D-avbildning, medicinska applikationer och autonoma farkoster.

Årets konferens organiseras i ett samarbete mellan LiU, FOI och företag i Mjärdevi (SICK IVP och Termisk Systemteknik). Bakom organisationen finns branschföreningen ’Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys (SSBA)’ med sitt ursprung i Linköping. SSBA har sedan 40 verkat för att samala och utveckla bildanalysområdet i Sverige. Nuvarande ordförande är Ola Friman på SICK IVP i Mjärdevi.