Dagens lantbruk är en dynamisk och högteknologisk sektor som driver omfattande innovation både nationellt och internationellt. Framsteg inom Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och andra teknikområden öppnar dörrar för samarbete mot ett hållbart lantbruk. Hållbar lantbrukspraxis och säkerställandet av matförsörjningen är högsta prioritet för både företag och medborgare.

För att inspirera fler techföretag att engagera sig i lantbrukets utveckling bjöd Agtech Sweden, Visual Sweden och Linköping Science Park, in till ett studiebesök på Vreta Utbildningscentrum. Detta event blev en plattform för teknikföretag och lantbrukare att mötas, utbyta idéer och lära av varandra.

Studiebesöket leddes av Jan Vretemark, driftledare för lantbruksdelen av utbildningscentret. Jan visade exempel från både djurhållning och växtodling och gav en inblick i de utmaningar som dagens lantbrukare står inför.

Vreta Utbildningscentrum, ett av Sveriges största naturbruksgymnasier, erbjuder utbildningar inom naturbruksprogrammet med inriktningar som jordbruk, skogsbruk, hästhållning, transport, maskin och djur.

Teknik och innovation i lantbruket

Under studiebesöket fick deltagarna se stora maskiner, nyfödda kalvar och små tekniska framsteg som gör stor skillnad för lantbrukaren. Diskussionerna kretsade kring precisionssådd och sensorer som möjliggör denna teknik. Jan Vretemark visade hur en modern skördetröska inte bara har sensorer för precis skördning utan även kan skicka viktig data vidare.

VR-teknik används för att utbilda studenterna i att köra skogsmaskiner och lastbilar i en trygg miljö, vilket ger dem möjlighet att samla många timmars körtid innan de ska ut i verkligheten. Inom djurhållningen demonstrerades hur kor med halsband kan övervakas för att säkerställa deras välmående. Kalvarna har sensorer som känner av och doserar mjölk automatiskt. En av de mest imponerande innovationerna på gården är mjölkningsmaskinen som autonomt mjölkar korna hela dagarna, samtidigt som den samlar in värdefull data för att optimera fodermängden.

Reflektioner och framtidsutsikter

Deltagarna reflekterade över den omfattande planering som krävs inom lantbruket och hur mycket kunskap och data som behövs för att klara av den typen av planering. Studiebesöket gav en djupare insikt i lantbrukets komplexitet och utmaningar, samtidigt som det visade på de möjligheter som finns för teknikföretag att bidra med innovativa lösningar.