Idag hade IoT World sin Strategi-och inspirationsdag för 2022. Under dagen har vi fått berätta och diskutera kring nuvarande projekt och strategier inom nätverket. Status gällande olika projekt som IoT World driver har också presenterats, vi har även hunnit med två inflygningar av prototyputvecklingsprojekt från Neue och InviSense. 

Oscar Spaak och Henny Wilman från Knowit var även på plats för att presentera resultaten från medlemsenkäten. Det var intressant att se vilka branscher våra medlemmar verkar inom och hur väl IoT World uppfyller förväntningarna. 

Under andra halvan av eventet presenterade Niklas Tideklev från Region Östergötland regionen och styrkeområdet och sedan fick medlemmarna arbeta med IoT Worlds Community Canvas i en fördjupande workshop med gruppdiskussioner. Viktigt inslag för att fånga upp medlemmars tankar och idéer som vi kan utveckla vidare.

Henny WIllman och Oscar Spaak från Knowit presenterar medlemsenkäten.