Fredrik Heintz, professor vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet presenterar hur AI fungerar, vikten av att ställa rätt frågor till olika AI-verktyg och etiska förhållningssätt.

Den 5 oktober samlades en bred skara av lärare, skolledare och annan pedagogisk personal för en inspirerande och tankeväckande dag om hur olika yrkesroller kan förändras utifrån AI:s genomslag och hur lärare kan stötta elevernas lärande och själv använda AI i undervisningen

Dagen kastade ljus över hur AI kan bli en värdefull medspelare i klassrummet och hur lärare kan förvandla undervisningen med AI som verktyg – när AI är rätt verktyg för uppgiften. På scen var bland annat Fredrik Heintz, professor vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet som pratade om hur generativ AI fungerar, vikten av ämneskompetens för att ställa rätt frågor till exempelvis ChatGPT, och etiska riktlinjer att förhålla sig till när man utvecklar och arbetar med AI.

Linnea Stenliden, biträdande professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet berättade om hur man kan använda AI i utbildning och att mänskliga förmågor fortfarande behövs – AI kan inte göra allt jobb åt oss, till exempel som lärare. Det gäller att ha med sitt goda pedagogiska omdöme och vara medveten om både riskerna och potentialen AI har. 

Linnea Stenliden, biträdande professor vid Institutionen för beteendevetenskape och lärande vid Linköpings unviersitet.

Från vänster: Raquel Broman (AI Sweden), Johan falk (Skolverket), Kristian Svalin (Katedralskolan), Emil Karlsson (Saab), Linnea Stenliden (LiU) och Victor Uvesten (Väderstad).

Förändrade yrkesroller och att anpassa sig efter utvecklingen

Johan Kellén, gymnasielärare i programmering och webbutveckling och Michael Bodin, gymnasielärare i matte, fysik och teknik var med i publiken och lyssnade under dagen. De reflekterar om hur yrkesrollerna kommer påverkas och hur man som lärare kan anpassa sig efter utvecklingen.

“Jag tar med mig att yrkesrollerna kommer förändras, då vi kommer behöva förhålla oss till verkligheten. Utvecklingen går fort framåt och vi måste jobba med det här som ett verktyg, samtidigt som vi måste vara kritiska. Nästan alla elever använder ChatGPT idag, vilket vi som lärare måste ta hänsyn till och hitta ett sätt att arbeta med,” säger Johan.

Michael noterar att han känner igen tongångarna från förr, när digitaliseringen gjorde intåg i undervisningen i andra sammanhang.

“Jag var ju med när miniräknaren kom. På den tiden var det liknande diskussioner som idag, att man pratade om att mattekunskapen kommer försvinna – men det har ju inte hänt. Jag tror att det kommer bli likadant med det här. De här verktygen kommer integreras allt eftersom i olika plattformar, vilket redan är igång på vissa ställen. Jag tror det handlar om att lära eleverna att använda verktygen på ett vettigt sätt och vi som lärare kommer behöva formulera om våra frågor så vi kan se att eleverna har kunskaperna som behövs,” säger Michael.

Från vänster: Michael Bodin, gymnasielärare i matte, fysik och teknik & Johan Kellén, gymnasielärare i programmering och webbutveckling.

Under dagen bjöds det även på panelsamtal representanter från både näringsliv, akademi och offentlig sektor, bland annat från Region Östergötland, Linvux, Saab, Väderstad, Hallins och Nira Dynamics, som diskuterade hur kompetenskrav på olika yrkesroller ändras, hur skolledare och lärare kan eller bör tänka vid implementering av AI i skolan, och hur undervisningen påverkas av AI. Vidare utforskades hur vissa kompetenser kommer att bli alltmer betydelsefulla för olika yrkesroller inom olika branscher och att helt nya jobb skapas.

Avslutningsvis fick vi lyssna på Johan Falk från Skolverket som presenterade huruvida lärare behöver undervisa på nya sätt i och med utvecklingen av AI (svar nej, men vill du utveckla din undervisning så är AI något att undersöka för den som är nyfiken) och hur man som lärare kan tänka när man använder sig av AI-verktyg, till exempel vilken data man delar med sig av och att innehållet i undervisningen kan påverkas, exempelvis källmedvetenhet och kritiskt tänkande.

Dagen arrangerades av Linköpings kommun i samarbete med AI Sweden och Linköpings universitet.

 

Ta del av dagens inspelade föreläsningar här under rubriken “Föreläsningar om AI”.