• Alla ska behandlas respektfullt och få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det gäller både barn och vuxna. 
  • Det accepteras inte att ta screenshots och bilder eller att spela in film eller ljud under dagarna. 
  • Vi vill uppmana dig till att inte spela spel under dagarna utan hänga med i det som händer under lägret. 
  • Vid varje morgon så tar vi närvaro på alla för att veta att du är på plats, har du fått förhinder? Berätta det för din coach! 
  • Be om hjälp när du har frågor. 
  • Hjälp dina kompisar! 

Kommunikation på lägret 

Vi kommer använda oss av både Discord och Zoom, är vi på Zoom så vill vi att alla är uppkopplade där. Det är här alla får titta på workshops, träffa programmerare, forskare och så vidare. Vi behöver veta vilka som är online, skapa därför konto med ditt för- och efternamn både på Zoom och Discord. 

  • För att delta i Zoom kommer du få en länk till din mail. Denna länk får inte spridas vidare. 
  • Stäng av din mick när du inte pratar. 
  • Coacherna kommer kunna stänga av andras mickar. Detta för att undvika att alla pratar i munnen på varandra och se till så att alla som vill får en möjlighet att prata. 
  • När vi ses i färggrupperna i Break-out rooms på Zoom så vill vi att du har kameran på. 
  • Sitt på en plats där du kan koncentrera dig så du kan hänga med på vad som händer! Vi lägger in pauser så du kan röra på dig. 

Om du behöver prata med en vuxen, vill berätta något som hänt eller har frågor kontakta Elisa Karlborg, 0707-77 96 41, eller Anna Broeders, 072-574 37 00, eller prata med någon vuxen som du litar på.