I förra veckan hölls, enligt traditionen, Pitch & Glögg med IoT World. Den här gången fick vi äran att vara hos DevPort, på plan 11 i Mjärdevi Center med vacker vy över ett vinterklätt Linköping. 

Pitch & Glögg arrangeras årligen av IoT World där medlemmarna i klustret får möjlighet att vara värd för träffen och bjuda in till glöggmys. Under träffen erbjuds medlemmar att pitcha sina bolag eller berätta om spännande projekt som man arbetar med och vill dela med sig av till andra. 

Vi fick möjlighet att lyssna på en spännande presentation av DevPorts projekt som handlar om att placera sensornoder på högspänningsledningar och därmed övervaka kraftnätet. Noderna kan mäta bland annat temperatur, vindstyrka, lutning och andra parametrar som på olika sätt kan påverka kraftledningarna. Den här informationen är värdefull då man proaktivt kan underhålla kraftledningarna men även kunna överföra mer energi än tidigare i samma ledningar.

Vi fick också möjlighet att lyssna på Pavel Schoffer från Blive som presenterade deras arbete med att göra det enklare för operatörer att optimera laddstationer. 

Elliot Gestrin från FIA Robotics pitchade studentföreningens verksamhet. Vi fick höra om deras arbete med projektet Seegoal som handlar om att bygga robotar för det populära spelet Rocket League och tävla i verkligheten. FIA Robotics är en studenförening som gärna samarbetar med företag och där man kan nå ut till studenter som är inriktade på AI.

Tack till alla som deltog och bidrog till givande samtal och knöt nya kontakter!