Vill ni skapa nya värden i företaget genom att använda digital teknik? Vill ni göra en ny satsning som ökar er konkurrenskraft och skapar förnyelse i företaget? Då är Utvecklingscheckarna något för dig. De är framtagna för att stödja kostnader för förändring av företagets verksamhet, processer eller organisation.

Utöver utvecklingscheckarna får du även rådgivning av Almis erfarna rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets fokusområden inom Hållbarhet samt stöttar under ansökan och genomförande av projektet.

Vem kan söka?
Små och medelstora företag i Östergötlands län med mellan 2-49 anställda
• Omsättning: 3 – 113 mkr
• Företaget ska ha en god ekonomisk ställning

För vad kan du söka?
• Externa tjänster
• Projektanställning, för företaget ny kompetens

Vad kan checken användas till

 • ta fram en digital strategi
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering
 • hjälp att genomföra en digital transformation
 •  förbättra och effektivisera digitala processer och system
 • utveckling av kundrelationer
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter
 • utveckla nya digitala tjänster (kopplat till befintliga produkter, varor och/eller tjänster

Vad kan checken inte användas till 

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • utveckla nya digitala produkter om företagets affärsidé är att ta fram digitala produkter
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll till webbplatser
 • utbildningskostnader
 • resor
 • marknadsföring mot slutkund

 

Läs mer om hur du söker utvecklingscheckar här: Infoblad_Utvcheck_Dig_2023_2_