Vinnova erbjuder finansiering för att utveckla nya cybersäkerhetslösningar kopplat till implementation av avancerad digitalisering inom industrin. Syftet är att förbereda industrin för de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när nya teknologier och arbetssätt införs i verksamheten. Med det här erbjudandet ges stöd till utveckling av teknik, processer och andra aspekter som är viktiga för den industriella cybersäkerheten. Sök senast 13 september, frågestund 22 augusti.

Läs mer och ansök här!

 

Vilka projekt?

Projekt för att ta fram lösningar för de nya cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när industrin implementerar avancerad digitalisering. Framtagna kunskaper och lärdomar förväntas ingå i en slutrapport som kan spridas öppet.

Vem?

Projekten ska drivas av industrins behov och ska inkludera minst en projektpart med tydlig koppling till industrin. Sökanden kan vara från näringsliv, akademi, institut och offentlig verksamhet.

Hur mycket?

Det går att söka 2-10 miljoner kronor per projekt. Maximal stödnivå per projektpart är 50-100 % av de stödberättigande kostnaderna beroende på organisationstyp. Utlysningens preliminära budget är 40 miljoner kronor.