Oscar Öberg och Lorna McGeown, grundare respektive HR-chef på Softube delar med sig av sina erfarenheter av att anställa ­i­nternationell talang och fördelarna det medför för företaget.

Vid 44 års ålder arbetar Oscar Öberg fortfarande på sitt första jobb. Han började studera på LiU 1998 och skrev sin masteruppsats om en bättre produkt för musikindustrin, som emulerade ljud från gitarrförstärkare i mjukvara. 2003 startade han en verksamhet som gjorde detta för andra, men efter några år bestämde han och hans kollegor sig för att göra sin egen produkt. Plötsligt tjänade de mer pengar på sin egen mjukvara och senare också hårdvara, som lanserades 2014. Idag, efter två decennier av framgång, har Softube ca 60 anställda och har etablerat sig som en ledande aktör inom sin bransch.

Lorna McGeown, född i Storbritannien och utbildad inom juridik, byggde upp en karriär i Sverige och anslöt sig så småningom till Softube. Med erfarenhet av kontors- och projektledning i sitt hemland lyckades hon säkra en position som administrativ koordinator på Softube. När företaget växte utvecklades också Lornas roll, och hon utbildade sig inom personalresurser och blev HR-chef.

Lorna anser att en bra metod för att hitta nya talanger är att träffa studenter personligen och bedöma deras profiler. Softube använder också jobbannonser på Linkedin och flera jobbportaler i sin rekryteringsstrategi.

Efter flera års tillväxt har Softube ökat mångfalden i sin personalstyrka. Fler kvinnor och internationella talanger har anställts de senaste åren. Att ha ett naturligt intresse för företaget och dess produkter är mycket relevant i rekryteringsprocesser, därför letar de också efter talanger i sin kundbas eller som på något annat sätt är kopplade till Softube. Eftersom Sverige är ett litet land så söker man och anställer talanger från den globala marknaden. Trots vissa utmaningar som kommer med att anställa internationella medarbetare, ser Oscar detta som en positiv utveckling för sitt företag.

– Det har varit väldigt bra, säger han. Vi känner redan till de flesta ingenjörerna i vår bransch i Sverige och särskilt i Linköping, så det har varit fantastiskt att få in nya perspektiv och bakgrunder. Det adderar mer till företaget.

Men det finns också hinder som kommer med denna approach. En av de största utmaningarna är att navigera praktiska saker som kommer med migration, såsom bostad och att få personnummer. Men Oscar och hans team gör allt de kan för att stödja sina internationella medarbetare. De har skapat ett kalkylblad över hyresvärdar i Linköping för att hjälpa anställda att hitta bostäder och arbetar även för att hjälpa partners att hitta jobb.

Softube är fast beslutna att göra övergången till Sverige så smidig som möjligt för sina internationella medarbetare och anser att de olika perspektiv och bakgrunder som de bringar till företaget kommer att gynna alla inblandade. Ett av Lornas viktigaste bidrag har varit att ifrågasätta om kunskaper i svenska är nödvändiga för alla roller och på så sätt hjälpt Softube att bredda sin talangpool med mångfald från hela världen. Lorna tror också att en känsla av gemenskap bland internationella medarbetare är avgörande för att behålla dem och främja en positiv arbetsmiljö.

– Att dela erfarenheter och nya perspektiv hjälper företaget att samla in nya sätt att tänka och förbättrar samtidigt inkludering, poängterar hon.

För att stödja detta erbjuder Softube kurser i svenska under arbetstid för sina internationella medarbetare En annan möjlighet att rekrytera internationell talang är genom internationella studenter på masternivå och doktorsnivå. Dessa studenter är redan i Sverige och kan börja arbeta medan visumprocessen pågår. De har också ett personnummer och bankkonto, vilket gör det enklare för dem att hantera boende och andra tjänster. Tack vare detta är de en mycket attraktiv grupp för företag att anställa.

Lornas erfarenhet och arbete på Softube har visat att genom att vara öppen för olika perspektiv och bakgrunder kan företag nå en bredare talangpool och skapa en mer inkluderande och dynamisk arbetsmiljö. För företag som överväger att anställa internationell talang är Oscars råd att bara köra på det.

– Hur svårt kan det vara? Det handlar bara om några praktiska frågor och ibland tidsfördröjningar, men det händer också med svenskar. Att hitta rätt person är så värdefullt för företaget och det är det viktigaste!

Lorna håller med. Hon råder företag att söka hjälp om de är osäkra på någon aspekt av processen.

– Genom att lära av varandras erfarenheter kan företag förbättra sin förmåga att hantera internationell talang och hantera eventuella utmaningar som uppstår. Att arbeta med byråer som hjälper till i migrationsprocessen är också viktigt för att få rätt vägledning, säger hon.

Lorna betonar också vikten av att ge stöd till internationella anställda när de väl är på plats.

– Företag behöver förstå att dessa talanger behöver stöd, de är långt borta från hemmet och sin familj och vänner. Att därför tillåta dem att arbeta från sina hemländer under en tid ökar chanserna att behålla personen. Att stödja dem med svenskakurser och allmänna råd kan också hjälpa till att säkerställa välbefinnandet för dessa talanger.

Switch to Sweden

  • Nationellt Vinnoafinansierat projekt lett av Linköping Science Park.
  • Arbetar för att få internationella talanger att stanna i Sverige efter sin utbildning, bland annat genom matchmakingaktiviteter med företag i Sverige.
  • Kan hjälpa företag som vill anställa internationella talanger, men inte vet var de ska börja.

Läs mer på switchtosweden.se