SICK Linköping är utnämd till Sveriges 11:e bästa arbetsplats när 2019 års vinnare korades av Great Place to Work på Cirkus i Stockholm. För femte gången är företaget på topplistan bland medelstora företag och har klättrat från 20:e plats till 11:e plats på två år. Den höga kompetensen, kamratskapen och en stark fikakultur, är några av framgångsfaktorerna bakom resultatet.

Hela 99 procent av medarbetarna som deltog i undersökningen tycker att SICK är en mycket bra arbetsplats och 97 procent rekommenderar SICK som arbetsgivare.

– Det är ett fantastiskt resultat som vi är mycket stolta över. Det bästa av allt är att hela 96 procent av medarbetarna deltog i undersökningen, vilket gör att vi kan lita på resultatet, säger Joakim Delbom vd på SICK Linköping.

 

Joakim Delbom, SICK

SICK är en världsledande leverantör av sensorlösningar med huvudkontor i Tyskland. I Linköping, som är företagets kompetenscenter för bildbehandling och AI, arbetar 75 medarbetare.

 

Frihet, respekt och fika

Bakom resultatet i undersökningen finns en kultur hos SICK som bygger på respekt och tillit. Och bakom kulturen finns ett aktivt arbete med en ledning som prioriterar mjuka värden. Magnus Dahrén har jobbat på företaget sedan 2011 som applikationsingenjör.

Vi är en arbetsplats som ligger i teknisk framkant, med stor frihet och möjlighet att utvecklas, det var det som lockade mig hit initialt. Det som gör att jag och mina kollegor trivs så bra tror jag handlar om vårt öppna klimat och goda stämning. Ledningen jobbar hårt för att man ska trivas och må bra och det känns, säger Magnus.

Sofia Nilsson, applikationsingenjör på SICK sedan drygt fyra år, håller med.

Jag tror inte man ska underskatta vår starka fikakultur. Vi samlas över en fika två gånger per dag och det gör att man får en personlig kontakt med sina kollegor samtidigt som man kommer bort från grupperingar. Under hösten jobbade jag på vårt systerbolag i USA och där fanns inga gemensamma fikastunder, inte heller samma gemenskap, säger Sofia Nilsson.

Agila metoder och självorganiserande team

SICK Linköping är ett högteknologiskt mjukvaruföretag som från början är en avknoppning från Linköpings universitet. Att bevara arvet från forsknings- och innovationsmiljön har alltid varit viktigt. Samtidigt var man tidiga med att anamma ett modernt ”tjänande” ledarskap och införa agila arbetsmetoder med självorganiserande team.

Vi tror på att lämna mycket av ansvaret till de agila teamen. Det är viktigt att alla vet vad vi ska åstadkomma, men hur man sedan väljer att genomföra det är upp till teamet. Då är det viktigt att ha en kultur som är tillåtande, där det är ok att göra misstag. För det är av misstagen man lär sig, även om det kan låta som en klyscha, säger Joakim Delbom.

Växer i snabb takt

SICK har haft en stark tillväxt de senaste åren och har ett ständigt behov av att rekrytera nya stjärnor. Det nära samarbetet med Linköpings universitet är en stor fördel då många väljer att göra sitt ex-jobb hos företaget.

Förra året anställde vi 19 ingenjörer, där flera av de unga talangerna kom direkt från Linköpings universitet. Efterfrågan på ingenjörer är mycket hög och enligt de senaste prognoserna från arbetsförmedlingen kommer den att öka ytterligare. I den konkurrens som råder är det viktigare än någonsin att se till att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Joakim Delbom.

För mer information kontakta:

Joakim Delbom, vd SICK Linköping
Mobil: 0705-51 54 95
Mail: joakim.delbom@sick.se

Mikael Sundh, HR-chef SICK Linköping
Mobil: 0705-15 57 82
Mail: mikael.sundh@sick.se

SICK är en världsledande leverantör av sensorer och sensorlösningar för industriella tillämpningar. SICK-koncernen har ca 9000 anställda runt om i världen och huvudkontoret ligger i Waldkirch, Tyskland. SICK i Linköping är kompetenscenter för Machine Vision. Teknikområdet består av 3D-avbildning och mjukvara för bildanalys och visualisering. I mer än 30 år har SICK i Linköping framgångsrikt utvecklat och levererat teknikledande produkter inom 2D och 3D vision, liksom systemlösningar för t ex robotstyrning och kvalitetskontroll. SICK i Linköping har ca 75 anställda och finns i Science Park Mjärdevi.

SICK i Linköping är en dynamisk arbetsplats med mycket motiverade medarbetare som driver forskning, utveckling och marknadsföring inom Machine Vision.  Utmärkande för företaget är en hög kompetensnivå kombinerat med en kultur av samarbete i en internationell miljö. Respekt, tillit och en strävan efter att ha balans i livet är viktiga värderingar hos SICK i Linköping.

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Great Place to Work® certifierar och uppmärksammar ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” genom en utvärdering som baseras på organisationens resultat i medarbetarundersökningen Trust Index© och kulturrevisionen Culture Audit©.