I arbetet med Grön resplan Mjärdevi har de 15 största företagen erbjudits möjligheten att få resultaten från resvaneundersökningen särredovisade mot en kostnad. Genom det får företagen ännu större kunskap kring hur reskostnader och utsläpp hänger ihop och kan hitta vägar mot klimatmål med störst ekonomisk besparingspotential.

Det finns en stark coopetition-kraft i området och flera företag att nappat på erbjudandet. Bland annat SICK IVP. Joakim Delbom, General Manager på SICK IVP AB berättar mer om dera arbete med Grön resplan

Hej Joakim Delbom, General Manager på SICK IVP AB. Hur kommer det sig att SICK IVP engagerar sig ”lite extra” i Grön resplan Mjärdevi?

Det finns ett stort miljöengagemang hos många av oss på SICK i Linköping och Grön resplan Mjärdevi känns som ett utmärkt sätt göra någonting tillsammans för hållbarhet.

Vad förväntar du dig att arbetet med Grön resplan ska ge er?

Framförallt förväntar jag mig att så många som möjligt av alla oss som jobbar här i Mjärdevi gör mer eller mindre stora förändringar i våra resvanor för en hållbar utveckling. Eftersom flera aktörer tex kommunen, kollektivtrafiken och fastighetsbolagen deltar i projektet så förväntar jag mig flera innovativa lösningar från alla medverkande för stödja sådana förändringar. För vårt företag och oss som jobbar här förväntar jag mig ett engagerande och roligt samarbete och en inspirerande tävlingsanda i kampen om att bli det företag i Mjärdevi som minskat sin miljöpåverkan mest.

Hur arbetar ni generellt med miljö- och klimatfrågor på företaget?

Vi har som sagt ett stort engagemang kring frågan bland oss som jobbar på SICK i Linköping och har arbetat med att hitta många små åtgärder vi kan göra på kontoret för att minska vår miljöpåverkan. Men det här blir starten på ett mer systematiskt arbete.

Vad tror du är den bästa åtgärden för att få fler att färdas mer hållbart till och från Mjärdevi?

Jag skulle egentligen vilja vänta med att svara på den frågan eftersom det är det vi ska försöka komma fram till i projektet. Men om jag ske ge min högst personliga åsikt, kan jag se en stor potential inom kollektivtrafikområdet.

Hur tar du dig själv till jobbet?

Jag måste erkänna att det är mest med bil. Ibland med cykel under den varmare delen av året. Så jag själv står för definitivt för en betydande förbättringspotential och ser det som en utmaning även på det personliga planet.