Utbildningen Grundläggande Cybersäkerhet är tillbaka och redo att utrusta deltagare med viktiga kunskaper och insikter. Här kommer deltagarna förvärva nyckelkunskaper i en alltmer digitaliserad värld och stärka organisationers förmåga att skydda sig mot cyberhot. Skicka in din ansökan här senast 4 mars!

Nytt för den här omgången är att kursen ges i hybridform så att deltagare från flera delar av landet kan vara med. Antalet platser har även utökats från de tidigare 30 till 100. Utbildningen är helt kostnadsfri och medfinansieras av Europeiska unionen och Tillväxtverket.

Utbildningen vänder sig till små och medelstora företag med tillväxtambitioner där digitala teknologier är en central del i företagets affärsmodell. Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om IT-system och kursen syftar till att öka deras förståelse för cybersäkerhet och hjälpa dem att utveckla en starkare säkerhetskultur inom sina respektive organisationer.

– Det känns jättebra att kunna erbjuda just dessa företag den här utbildningen eftersom vi vet att det kan vara svårt att prioritera vidareutbildning i ett mindre bolag. Samtidigt som det är en affärskritisk fråga att vara väl uppdaterad inom, säger Tim Larsson, projektledare på Linköping Science Park.

Nya hot, trender och juridik

Biträdande professor Mikael Asplund vid Linköpings universitet kommer att leda kursen och säkerställa att deltagarna får en grundläggande förståelse för cybersäkerhet. Målet är att avmystifiera viktiga begrepp och skapa förutsättningar för en stärkt säkerhetskultur och medvetenhet. 

Utbildningen kommer att behandla flera centrala teman. Dessa inkluderar cybersäkerhet i en samhällskontext med fokus på historiska sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner och juridiska aspekter. 

– Informations- och cybersäkerhet är högaktuellt för företag och medarbetare oavsett bransch. Det beror både på det säkerhetspolitiska läget och på att brottslighet flyttar till den digitala sfären. Få personer saknar digitala tillgångar och för både enskild person och för ett företag kan förlusten av data, eller bara hinder att nå den under en period, snabbt bli ett stort verksamhetsproblem. Hotbilden förändras ständigt och med nya teknologier kommer nya varianter på angrepp och mänskliga misstag, så det gäller att hålla sig uppdaterad! säger Joanna Sjölander, klusterledare för Cyberly.

Sweden Secure Tech Hub

Utbildningen är en del av initiativet Sweden Secure Tech Hub där sex Science Parks har gått samman för att skapa erbjudanden kring cybersäkerhet. Utbildningen kommer alltså även att genomföras i Göteborg på Lindholmen Science Park, Blue Science Park i Karlskrona, Ideon Science Park i Lund, Luleå Science Park och Kista Science City.

Mer information om utbildningen hittar du här!

 

 

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 4 mars 2024

Antagningsbesked: lämnas efter 10 mars 2024

Workshop 1: 9 april, kl. 9-12

Workshop 2: 23 april, kl. 9-12

Workshop 3: 14 maj, kl. 9-12

Workshop 4: 28 maj, kl. 9-12

Inlämningsuppgift klar: 10 juni