Blurred motion of male and female businesspeople walking down hallway contrasted by still and careful debate of new ideas in the conference room.

Restriktionerna är borta och det är fritt fram att återgå till kontoren. Samtidigt väljer många arbetsgivare att fortsätta erbjuda sina medarbetare en kombination av distans- och kontorsarbete.

Har pandemin omvärderat företagens syn på arbetsplatsen och hur ser återgången till kontoren ut? Swedish Scaleups har frågat tre arbetsgivare:

Stegvis återgång på Ericsson

Mikaela Idermark Stern, presstalesperson och Svante Stadler, Site Operations Manager vid Ericsson Site Linköping.

Varifrån arbetar ni nu när restriktionerna är borta?
– Vi har planerat för en stegvis återgång till kontoren och majoriteten av våra medarbetare kommer att arbeta hemifrån fram till årsskiftet. – Tidigt i pandemin startade vi ett internt projekt som undersöker hur framtidens arbetsplats ska se ut. I våra medarbetarundersökningar kan vi se att våra medarbetare vill arbeta flexibelt efter pandemin. Vi arbetar med att titta på hur den fysiska och virtuella arbetsplatsen kan utvecklas och har lanserat en hybrid arbetsmodell globalt som innebär att våra medarbetare kan arbeta ungefär 50% på distans. Detta implementeras och anpassas lokalt enligt vad som passar teamets arbetsuppgifter och verksamhetens behov. Viktigt att nämna är att detta är frivilligt, medarbetarna är alltid välkomna till kontoret.

Har er syn på kontorets funktion förändrats efter Corona?
– Ja. Våra medarbetarundersökningar visar att medarbetarna känner sig produktiva när de arbetar hemifrån. Samtidigt ser vi att det kreativa och sociala fungerar bättre på kontoret. Vi arbetar framförallt med några områden som vi vill att våra kontor ska tillgodose; de ska bland annat vara en plats där man kan prestera, interagera, få energi och känna tillhörighet. Också kontorens utformning anpassas efter medarbetarnas behov och preferenser med mer sociala ytor, såsom för mötesrum och teamrum som kan bokas för en längre tid, medan ytor som kontorslandskap minskar.

Hur viktig är flexibiliteten för att behålla och rekrytera medarbetare?
– Vi ser att flexibiliteten är viktig för våra medarbetare, både i Sverige och globalt. Det är därför den hybrida arbetsmodellen har utformats och vi är övertygade om att flexibilitet är attraktivt även vid nyrekrytering.

Nira Dynamics prioriterar de som vill tillbaka

Henrik Valeskog, Head of people & organisation.

Varifrån arbetar ni nu när restriktionerna är borta?
– Fram till december har vi en successiv återgång till kontoret och vi prioriterar de medarbetare som uttryckt att de av olika skäl inte trivs med att jobba hemifrån. Efter det planerar vi att i hög grad fortsätta arbeta flexibelt och distribuerat. Flera team träffas på kontoret en bestämd dag i veckan, tanken är att de dagarna ska vara så mötesfria som möjligt. Istället ska man få en chans att ”bara” jobba ihop, överhöra diskussioner och ha spontana samtal.

Har er syn på kontorets funktion förändrats efter Corona?
– Ja i allra högsta grad. Kontoret ska vara vår naturliga mötesplats och det har stärkt sin funktion som en plats för kunskapsspridning, problemlösning, kreativitet och innovativt arbete. Redan 2016 införde vi möjligheten att jobba hemifrån men då var det bara några få som gjorde det i större utsträckning. Nu har de anställda upplevt uppsidorna med en hög grad av frihet och flexibilitet, det innebär att fler jobbar hemifrån och att vi går över till ett mer flexibelt kontorslandskap.

Hur viktig är flexibiliteten för att behålla och rekrytera medarbetare?
– Det är svårt att möta förväntningarna från många olika grupper av talanger om vi inte kan erbjuda hög grad av flexibilitet. Sen måste alla bitar vara på plats i praktiken också, som välfungerande informationsdelning och mötesteknik. I slutet av dagen är det en ledningsfilosofisk fråga hur man vill driva sin verksamhet, vi utvärderar löpande om vi möter medarbetarnas förväntningar och behov.

Tre dagar i veckan på Infors kontor

Ulrika Bille, Site Manager Infor Linköping.

Varifrån arbetar ni nu när restriktionerna är borta?
– Vi har valt att välkomna alla tillbaka till kontoret och noggrant följa utvecklingen. Det har visat sig gå väldigt bra, många fortsätter att arbeta helt eller delvis hemifrån och på kontoret finns det tillräckligt med sittplatser för att hålla distans. Efter årsskiftet är önskemålet från Infor globalt att arbeta minst tre dagar från kontoret.

Har er syn på kontorets funktion förändrats efter Corona?
– Ja. Det är främst en plats där vi är kreativa. När vi bytte kontor i februari valde vi att satsa på fler mötesrum men alla har också sina egna arbetsplatser. Det är en trygghet att veta vart man ska när man kommer till jobbet och att få skapa sin personliga arbetshörna. Vissa team har bestämt att de ska vara mötesfria när de är på kontoret och istället ge plats för spontana samtal. Andra team vill ha möten och diskussioner när de ses. Överlag kan vi se att det har gått bra att jobba hemifrån om än något långsammare, det tror jag beror på att vi behöver ses fysiskt och vara kreativa ihop för att lösa vissa arbetsuppgifter.

Hur viktig är flexibiliteten för att behålla och rekrytera medarbetare?
– Jag tror att flexibiliteten är viktig och den har Infor alltid erbjudit. Samtidigt kan jag se att distansarbete ställer mycket högre krav på att vi har en tydlig kommunikation och att nya medarbetare får bra coachning. Som chef måste jag jobba mer med att informera nya medarbetare vad de ska göra och ha en kontinuerlig kontakt om hur det går framåt. Som ny är det otroligt viktigt att känna att man får stöd och kontakt med kollegorna, då är det ofta bättre att ses.