Pricer är en av de större leverantörerna av uppkopplade hyllkantsetiketter som visar priset på en vara. Kommunikationen sker med IR-ljus.