Programmet Reversed mentorship återkom under 2022 för en andra omgång och de första mötena mellan mentorer och adepter ägde rum i december.

Landshövdingen i Östergötland, Carl Fredrik Graf, blir mentorerad av Sofie Löfstedt, masterstudent i ekonomi. Vi frågade dem om deras förväntningar och vad de hoppas lära sig.

Sofie studerar för närvarande sitt sista år på masterprogrammet i ekonomi vid Linköpings universitet. Hon har erfarenhet av projektledning från sitt tidigare engagemang i studentorganisationer, vilket är en av anledningarna till att hon sökte sig till Linköpings Science Parks omvända mentorskapsprogram.

– Jag ser detta som en stor möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter. Jag hoppas kunna bidra med något värdefullt och lära mig mer om Länsstyrelsen, säger Sofie.

Hennes adept, Carl Fredrik Graf, har en bakgrund inom politik på lokal, regional och nationell nivå och tjänstgör för närvarande sitt fjärde år som landshövding i Östergötland. Han har tidigare erfarenhet av traditionellt mentorskap och ser fram emot att byta roller den här gången och ta del av oväntade frågor som kan dyka upp längs vägen.

– Konceptet känns mycket spännande. Jag har höga förväntningar på att få nya perspektiv på ledarskap och vad som karaktäriserar en attraktiv arbetsgivare för nästa generation, säger Carl Fredrik.

Sofie säger att många ekonomistudenter vill arbeta inom offentlig sektor men istället  slutar i privat sektor.

– Det skulle vara intressant att se hur Länsstyrelsen, som en del av den offentliga sektorn, kan locka fler studenter. Studenter tenderar att mest bli exponerade för stora privata företag och inte så mycket för politik eller kommuner, säger hon.

Marknadsföring på sociala medier är ett sätt att attrahera studenter och Carl Fredrik vill lära sig mer om hur han kan använda Linkedin för att nå rätt målgrupp vid rekrytering av nya medarbetare. Detta kommer också att vara ett av huvudområdena framöver.

– En sak som kan vara en utmaning för mig är att veta vad jag kan bidra med och om det kommer att matcha Länsstyrelsens arbete. Men jag tror att det är en styrka att se denna organisation med nya ögon och också en möjlighet att testa helt nya idéer, säger Sofie.

I den första övningen i deras mentorskapsresa kommer Sofie att reflektera över en företagspresentation för nya medarbetare. Detta kommer att vara första steget i att undersöka hur Länsstyrelsen kan utveckla sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Diskussioner om LinkedIn är också planerade till deras kommande möten.