I teknikstaden Linköping tar Qvantum nu ännu ett stort steg i riktning mot att etablera sin lokala Tech Hub. Företaget fortsätter att bygga upp sitt imponerande mjukvarucentrum mitt i stadens hjärta. Den spännande satsningen ger individer möjlighet att inte bara utvecklas personligt och yrkesmässigt, utan även vara en del av ett teknikdrivet team som präglas av platta organisationsstrukturer och snabba beslutsvägar.

Qvantums värmepumpar är unika och banbrytande jämfört med konkurrenterna, och en av de viktiga aspekterna är användarvänligheten som kunderna kommer uppleva hos mjukvaran.

Mikael Adler, Head of digital Solutions på Qvantum Energi AB,

Mikael Adler, Head of digital Solutions på Qvantum Energi AB,

”Vi tar till oss kunskapen från våra systemdesigners och gör all deras kunskap tillgänglig i digitalt format. Oavsett vilken passion du bär inom dig, ges möjligheten att arbeta med flertalet nya digitala produkter som täcker olika delar av utvecklingsprocessen. Genom att kombinera kreativitet med innovativa lösningar har du chansen att skapa ny kod utan att begränsas av tekniska arv”. Säger Mikael Adler, Head of Digital solution på Qvantum

Roller på Qvantum Tech Hub

I den inledande etableringsfasen finns en mängd spännande roller som är aktuella på Qvantums kontor i Linköping:

  • Ledarskap inom mjukvaruutveckling: För de med erfarenhet och ledarskapskompetens inom mjukvaruutveckling, finns möjlighet att leda och inspirera teamet mot nya framgångar.
  • Mobilapputveckling: För de som är passionerade inom mobilteknologi och apputveckling, ger Qvantum möjligheten att forma framtidens användarupplevelser genom innovativ appdesign.
  • Webbtjänster: Att bygga robusta och responsiva webbtjänster är en kritisk del av Qvantums verksamhet, och de söker individer som är skickliga inom detta område.
  • Molnlösningar och IoT: Med en ökad anslutning mellan enheter är utveckling av moln- och IoT-lösningar avgörande. Här har du chansen att vara med och forma den uppkopplade världen.
  • Inbyggda system: För de som är intresserade av lågnivåprogrammering och inbyggda system, erbjuder Qvantum möjlighet att arbeta med avancerade tekniska lösningar.
  • Hemautomatisering: I takt med att hem blir alltmer intelligenta söker Qvantum individer som vill vara med och forma framtidens hemautomatiseringssystem.

Samarbete och Tillväxt i Fokus

På Qvantums kontor i Linköping ligger huvudfokus på mjukvaruutveckling. Genom ett samarbete med rekryteringsföretaget A-hub har verksamheten satts i gång med storslagna ambitioner. Planen där Qvantum siktar på att växa sin personalstyrka till ett trettiotal personer inom mjukvaruutveckling i Linköping.

Jesper Friström, CEO på rekryteringsföretaget A-hub i Linköping

Jesper Friström, CEO på rekryteringsföretaget A-hub i Linköping

“Samarbetet med Qvantum är en riktigt kul möjlighet för oss på A-hub. Att stötta deras framåtdrivande satsning och vara en del av deras teknikresa för ett bättre klimat är verkligen inspirerande. På samma sätt som Qvantum strävar efter att bli ledande inom sin bransch, siktar även vi på att vara en ledande aktör inom rekrytering och kompetensförsörjning.” Säger Jesper Friström CEO på A-hub Linköping.

En Framtid i Energiomställningen

Vår värld befinner sig mitt i en energiomställning från fossila bränslen till förnybara energikällor. Qvantum har lyckats utveckla lösningar för en utmaning som tidigare ingen har lyckats lösa – hur man gör det möjligt för de många människorna i städerna att leva utan beroende av fossila bränslen för värme och kyla. Företaget har skapat ett omfattande sortiment av smarta värmepumpslösningar för nästa generations värme- och kyltekniker, där modern mjukvara spelar en nyckelroll. Dessa produkter passar allt från mindre lägenheter till stora fastighetskomplex och hela bostadskvarter.

Att Qvantum väljer att etablera sig i Linköping är väldigt glädjande. Vi ser en spännande korsbefruktning i företagets idé mellan tech och hållbarhet som stärker Linköpings kommun och vårt community.

Linköping Science Park samlar Linköpings och några av världens mest innovativa techbolag. Det har vi gjort i snart 40 år. Tekniken för att strömma video på nätet, 3D-kartor i din iPhone och lösningar för uppkopplade fordon. Våra bolag är  verksamma inom bland annat Internet of Things, artificiell intelligens, cybersäkerhet, visualisering, bildanalys och fordonssäkerhet. Hållbarhet är en stark drivkraft för såväl näringslivet som kommunen. Lena Miranda, VD Linköping Science Park

Med över 30 års erfarenhet inom värmepumpsindustrin har Qvantum nyligen påbörjat en spännande tillväxtresa. Med entreprenörer med lång erfarenhet från värmepumpsindustrin och energibranschen i spetsen, har företaget expanderat till att nu rymma cirka 100 anställda i flera europeiska länder. Deras nya fabrik, belägen i Åstorp norr om Helsingborg, förutspås göra Qvantum till en av de ledande aktörerna inom sitt segment i Europa.

Presskontakt