Sensorbee och Piera Systems samarbetar kring en mycket exakt luftkvalitetsmätare för utomhusbruk.

Sensorbee, som är baserat i Linköping, tillverkar luftkvalitetsmätare för utomhusbruk för att förse städer med väl spridda luftkvalitetsmätningar. Luftföroreningar är ett enormt globalt hälsoproblem och vår förmåga att bekämpa detta problem börjar med att noggrant kunna mäta luftföroreningarna.

“Med Piera Systems nya partikelsensor, kan nu erbjuda en mycket exakt luftkvalitetsmätare för utomhusbruk som öppnar helt nya möjligheter. Systemet kan drivas av en liten solpanel, är enkelt att installera och sensordatan skickas upp via mobilnätet till vår molntjänst.”

David Löwenbrand, VD för Sensorbee

Läs mer här!