Link 22 har fått från att vara konsulter inom säkerhetssystem till att själva utveckla marknadsledande cybersäkerhetsprodukter. Nu firar Linköpings ”hemligaste företag” 15 år – med siktet inställt på att fortsätta tillväxtresan.  

Personutredningar, företagshemligheter och uppgifter om pågående underrättelsearbete. Svenska myndigheter, kommuner och företag med statlig koppling sitter på en mängd sekretessbelagd information. Link22:s uppdrag är att se till så att den inte röjs. Med sina cybersäkerhetsprodukter säkerställer de bland annat att alla de IT-system som innehåller den här sortens hemlig information uppfyller tuffa, lagstadgade säkerhetskrav.

– Från början var vi en renodlad konsultverksamhet, som hjälpte kunderna att se till så att deras IT-system uppfyllde lagkraven på säkerhet. Det är fortfarande en viktig del av link22, men vi insåg att det ofta fanns säkerhetsbrister och att vi skulle kunna ta fram cybersäkerhetsprodukter som var bättre. Det kändes som ett viktigt uppdrag att göra säkerhetslösningarna så bra som möjligt eftersom de finansieras av skattepengar, säger Conny Ljungqvist CEO på link22.

Utvecklar smarta lösningar tillsammans med kunden

I år fyller link22 femton år, men det var först 2014 som de vid sidan av konsultverksamheten började satsa på cybersäkerhet. Sedan dess har de tillsammans med kunderna hittat lösningar på olika behov.

För exempelvis den lilla kommunen som inte har särskilt stora mängder sekretessbelagd information har de tagit fram en fristående dator med inbyggda säkerhetslösningar. Ett annat exempel är deras mer omfattande lösning för att kontrollera datautbyte, där kunden kan övervaka hur säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter flyttas in, ut och mellan system.

– Det är ute hos kunden som vi upptäcker hur vi kan öka säkerheten. Ett bra exempel är vår bruslåda som skickar ut störande ljud och gör att mobilernas inspelningsfunktion störs. Den kom till som en lösning på att man vid möten med sekretess inte hade någonstans att göra av telefonen. Den kunde hamnade lite överallt, som på golvet utanför mötesrummet, och det kändes inte helt riktigt.

Produktsidan känns meningsfull

Sedan några år är just produktutveckling link22:s huvudfokus. Siktet ställdes in på att gå från att i huvudsak vara en konsultverksamhet till att låta de egna produkterna stå för 80 procent av omsättningen.

– I vår bransch går det idag utmärkt att leva på konsultverksamheten, men vi ville satsa på produktsidan för att kändes väldigt meningsfullt. Vi såg att vi skulle göra mer nytta, men det innebar också att vi under lång tid behövde återinvestera stora summor i produktutvecklingen, säger Conny.

Conny Ljungqvist, CEO på link22.

– Det var inledningsvis väldigt kostsamma att göra förflyttningen och samtidigt växa. Där fick vi vägledning av Linköping Science Park som kom in som bollplank i ett skede där vi behövde hitta riktningen framåt. Det resulterade bland annat i att vi numera arbetar mer strukturerat med kundtillväxt och marknadsföring. Exempelvis så anställde vi nyligen en marknadskommunikatör som jobbar mot nya och befintliga kunder.

Väljer att växa organiskt

Link22 har valt att växa organiskt vilket gör att tillväxten tar tid. De ökar stadigt sin omsättning per anställd och nu är fokus att ta steget från intensiv produktutveckling till en mer förvaltande position.

–  För oss bor det en stolthet i att vi bygger upp allt det här med egna händer, från ingenting. För mig personligen, som del i säkerhetsbranschen, finns det också ett värde i att inte göra sig beroende av någon och hålla hög integritet.

Fakta / Link22

Grundades: 2006
Antal anställda:  23
Omsättning 2020: 32 miljoner kronor
Ort: Linköping