Östgötatrafiken genomförde nyligen en förnyad AI-mognadsmätning i samarbete med AI Sweden. Mognadsmätningen görs i flera steg där personalen får fylla i en enkät som första steg i mätningen. 

Enkäten skickades ut till olika avdelningar på Östgötatrafiken, inklusive ledningsgruppen, IT-förvaltningen, kollektivtrafiksektorn och marknadsavdelningen. Syftet är att bedöma organisationens nuvarande AI-mognad. Resultaten från enkäten analyserades under en gemensam workshop för att skapa en bättre förståelse för nuvarande status och identifiera områden som kräver förbättring. Workshopen leddes av projektledare Astrid Sjögren och AI Change Agent Lucas Ambjörn, båda från AI Sweden.

Resultaten visade bland annat hur en tydlig AI-strategi kan vara att föredra för att skapa en bättre förståelse för tekniken i organisationen och hur den ska implementeras. Mognadsmätningen gav även upphov till diskussion kring hur tekniken skulle kunna användas som beslutsstöd och man kan se hur organisationen har utvecklats sedan den första mognadsmätningen som genomfördes 2022.

“Det är kul att se hur mycket som hänt hos Östgötatrafiken sedan förra mätningen; flera pilotprojekt och en tydligt ökad datamognad. Det var tydligt i workshopen att förutsättningarna är goda för att kunna nyttja AI på bred front!” säger Astrid.

Kommunikation kring området och öka förståelse och kunskap för AI togs också med som nyckelfaktorer för utveckling i organisationen och det framtida målet är att på sikt höja AI-kompetensen på bred nivå bland personalen för att göra Östgötatrafiken till en ledande spelare inom branschen när det kommer till hur man använder AI inom kollektivtrafiken.

Läs mer om AI Swedens mognadsmätningsverktyg

Läs mer om vad AI Swedens östra nod arbetar med