Arvid Wahlman och Joacim Claar från Schneider Electric berättade om deras AI system på Open Lab Day.

Under vårens sista Open Lab Day fick deltagarna en djupgående inblick i hur Schneider Electrics AI-optimeringssystem fungerar. Arvid Wahlman, Sales Representative och Joacim Claar, Design Solution Leader, båda från Schneider Electric, introducerade hur AI-teknologi kan energieffektivisera fastigheter och optimera driften. De visade hur AI kan tillämpas även i äldre byggnader och hur ett smart AI-system kan minska energiförbrukningen, reducera klagomål från hyresgäster och förlänga utrustningens livslängd genom prediktivt underhåll.

AI-systemet samlar in data från en mängd olika källor, som väderförhållanden, energitariffer och sensorer installerade i byggnader, för att lära sig och optimera fastighetens drift.

För att illustrera hur AI fungerar, fick deltagarna rita en bild av en fastighet. Denna bild användes som en simulering för att demonstrera hur AI väljer och anpassar sig till den inmatade datan, och tränar på att skapa bilder som är så lika originalet som möjligt. Deltagarna ritade hus i tre omgångar, och för varje omgång kom de närmare det resultat som AI-systemet ansåg vara det mest korrekta.