Grafren är en svensk startup som fokuserar på att utveckla ett unikt material som kallas Grafen. Grafen är ett otroligt starkt, lätt och ledande material som har kallats “mirakelmaterialet” och har potential att revolutionera många industrier.

VD Erik Khranovskyy är före detta biträdande professor och tillbringade 15 år i den akademiska världen med att forska och skriva artiklar.

– Sedan kände jag att jag behövde andra utmaningar – och att skapa nya produkter och ta ut dem på marknaden var väldigt spännande, berättar Erik.

Tillsammans med sina kollegor grundade han Grafren med idén att ta deras forskningsresultat göra dem tillgängliga för marknaden. Men ett sådant forskningscentrerat tillvägagångssätt visade sig inte vara en bra idé, företaget kunde inte hitta behovet på marknaden och misslyckades flera gånger. Sedan kom de äntligen med en unik teknik med enorm marknadspotential och en fungerande affärsmodell.

– Företaget har inte tagit fart till 100% än, vi utvecklar grafenprodukterna tillsammans med våra kunder, vilket tar tid, säger Erik.

Erik Khranovskyy är medgrundare av Grafren.

Erik betonar vikten av att anställa både stjärnor och potentiella talanger, och även ge nykomlingar professionell utbildning. Han tycker att erfarna personer är nödvändiga för vissa positioner, men den vinnande strategin är att kombinera alla typer av talanger. Här har de fått mycket hjälp av Lead företagsinkubator.

Grafren attraherar talanger genom att arbeta med både deltidsstudenter, praktikanter och masterstudenter. Erik konstaterar att emotionell intelligens värderas högt på Grafren och att de väljer kandidater utifrån personlig kompetens utöver facklig kompetens.

– Vi lockar människor som är nyfikna och kanske lite romantiska. Dessutom självsäkra i sina kunskaper. Om du vill förändra världen måste du tro på vad du gör!

Erfarna personer är naturligtvis också viktiga, men Erik föredrar att anställa personer med potential, eftersom han anser att det enda sättet att växa är att lära sig. Vissa expertis saknas dock fortfarande, så Grafren behöver fylla dessa positioner också.

För att hitta rätt personer har man använt annonser, men även anställt personer i sitt nätverk. Man har också använt sig av LinkedIn för att scouta kvalificerade talanger.

I och med att 100 % av Grafrens anställda är internationella är de ett globalt företag redan från början. Det officiella språket är engelska, så språkbarriärer är inte ett problem för dem.

Erik Khranovskyy tycker att en kombination av friheten hos en startup och att bygga en företagsstruktur är det som gör att arbeta med internationella talanger till en fantastisk upplevelse. Olika människor kan ta olika roller och ansvar där det är nödvändigt och får nya erfarenheter hela tiden. Den internationella talangens smidighet och förmåga är det som hjälper företaget att växa.

– Vi bryr oss inte så mycket om de diplom du har eller de kurser du har gått. Eftersom vi alla är forskare har vi en inflation i titlar här. Vi uppskattar mer viljan att göra saker, förmågan att ta hand om hela processen, förmågan att ta ansvar samt känslomässig intelligens. Vi jobbar trots allt med människor.

Det råd Erik vill ge till andra företag som är intresserade av att arbeta med internationella talanger är att anställa studenter.

– Ge dem frihet, men också ansvar. De ska inte ha sin egen agenda. Prata och anpassa förväntningarna, vad du vill att de ska göra och vad som skulle göra dem lyckliga. Men tala också om företagets förväntningar. Vi kan kanske inte erbjuda den högsta lönen, men vi ger dem frihet och har andra värderingar, vi ger något extra som andra företag inte gör!