Devex Mekatronik utökar för framtiden och kontoret i Linköping har under hösten 2018 flyttat in i nya större lokaler belägna i Mjärdevi. Kontoret firar 10 år i regionen och flytten innebär bland annat nya smartare samarbetsytor med kapacitet för utökade kompetens- och helhetsuppdrag.

Efterfrågan på företagets tjänster ökar och fler kunder väljer Devex Mekatronik som helhetsleverantör vid utvecklingsprojekt. Detta ökar behovet av fler medarbetare och större och smartare arbetsytor på flertalet av företagets kontor.

Linköping, som är ett av företagets största kontor, firar 10 år på orten och gör nu en ordentlig expansionssatsning för att vara en ännu starkare partner för utvecklingsprojekt. Den växande efterfrågan från kunder och samarbetspartners har bidragit till valet att flytta till större och mer endamålsanpassade lokaler.

Nya kontoret på Teknikringen 6 ligger lättillgängligt och centralt beläget i Mjärdevi Science Park. Lokalen skapar möjligheter för öppna landskap och effektivare samarbetsytor i kombination med prototypverkstad för helhetsåtaganden.

Vi har fokuserat på att utforma vår nya lokal på ett sätt så att vi ännu effektivare kan utveckla produkter snabbare och med större precision. Här kan vi omsätta teorier till praktisk utvärdering med minsta möjliga hinder. Vi kommer med detta också vidareutveckla vår montage- och testkapacitet för att utöver utveckling också kunna bistå våra kunder med komplett leverans från idé till tillverkad, testad och CE-märkt produkt. Det känns oerhört inspirerande att leda Devex Mekatroniks Linköpingssatsning vidare mot nästa 10 år”, säger Joachim Tollstoy platschef Linköping.

Devex

En ytterligare fördel med flytten är möjligheterna för kontoret att vidareutveckla sin kompetens och utöka sitt erbjudande inom specialistområdena komposit och AM-teknik. Med nya prototypverkstaden tillkommer arbetsytor för test och prototyplabb för komposit och AM med fokus på att sprida kunskap och utbilda både internt och externt inom områdena. Vi kommer också kunna vidareutveckla vår teknik för att snabbt och till minimal initialkostnad realisera kompositstrukturer.

Vår spetskompetens inom komposit förstärks ytterligare med prototypverkstaden som möjliggör snabb prototypframtagning och verkar som en utbildningsplattform för Devex Mekatronik, våra kunder samt för studenterna genom vårt samarbete med Formula Student”, säger Erik Olsson programansvarig komposit


Vi gör idéer till hållbar verklighet

Devex Mekatronik AB grundades 1998 och erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster för intensiva teknikutvecklingsprojekt med kompetens- och produktleveranser inom hela utvecklingscykeln, från idé till hållbar verklighet. Bolaget har över 100 medarbetare på flera orter i Sverige med kunder inom områden som medicinsk teknik, flyg/försvar, livsmedel, miljöteknik samt industri och forskning.