Den 23:e januari hölls ett seminarium i IVA’s (Kungliga IngenjörsVetenskaps Akademin)  konferenscenter i Stockholm. Seminariet var ett samarbete mellan IVA, Digital Forensics Sweden och AI Sweden. 

Diskussionen kretsade kring den nya typen av brottslighet där kriminella utnyttjar digitala möjligheter, som krypterade appar och identitetskapning. Nya tekniska möjligheter inom AI gör att cyberbrott blir mer komplexa och förmågan att bekämpa den här typen av brott blir allt viktigare för att värna om demokratin och förtroende för rättsstaten. Därför är området viktigt att diskutera från många olika perspektiv.

En del av dagen innehöll paneldiskussioner där politiker från olika partier ur justitiedepartementet fick chans att kommentera vad samhället gör idag och borde göra. Vad kommer krävas av politiken, myndigheter och företag för att bekämpa den typen av brottslighet och hur kan nya tekniska lösningar stoppa detta?

Nätverket Digital Forensic Sweden startade 2018, i samband med en tidigare Vinnova (“KC”)-ansökan. Nyligen fick AI Sweden och Digital Forensic Sweden två tredjedelar av ansökan och seminariet syftade till att hämta in mer input för Vinnovautlysningen KC2024.

“Det krävs en grundfinansiering av centret för att bygga upp en hållbar verksamhet. Målet med centret är att utbilda fler IT-forensiker och bedriva forskning inom digital forensik,” säger Niclas Fock. Centret ska etablera en samlingspunkt för samhällsaktörer som sitter på kunskap behov eller lösningar.

Drivande i nätverket är Niclas Fock från AI Sweden, Lena Klasén, forskningsdirektör vid polismyndigheten och adjungerad professor på Linköpings universitet (LiU). Bakom initiativet står Linköpings Universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Halmstad, Polisen och NFC, Region Östergötland och AI Sweden.

Det övergripande målet är att etablera ett nationellt forensiskt kompetenscentrum där Digital Forensic Sweden är delarrangör tillsammans med IVA. Syftet är att jobba operativt, samla all expertis under ett tak, bedriva forskning i världsklass och starta utbildning på högskolenivå inom digital forensik. Nätverket består av ett 30-tal aktörer, däribland Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Tullverket, samt flera företag som MSAB, Recorded Future, Saab, Sectra, Maxar Technologies, Ericsson och kompetenscentrum som Linköping Science Park, Visual Sweden, IoT World med flera.

Seminariet var det första fysiska på länge och politiker deltog i paneldebatter tillsammans med experter på området. På plats fanns personer från riksdagen och justitiedepartementet som deltog i paneldebatter tillsammans med experter på området. Man ville skapa diskussion och näring med röster från politiken som kunde bidra till rådande ansökan.

Ansökan har nu skickats in och oavsett utfallet så har det skapats ett levande nätverk för att arbeta med brottsförebyggande åtgärder och öka samhällets kunskap om digital forensik. Digital forensik är ett område som är nära relaterat till cybersäkerhet, eftersom utredningar inom digital forensik bidrar till förståelsen om hur man ska utforma cyberskydd. Detta arbete kommer att fortsätta genom det nya nätverket som har bildats.

 

 

Passager för video:

0:00:00 Välkomna, Karin Ackerholm, LiU

0:06:40 Introduktion, Lena Klasén, Polismyndigheten & Niclas Fock, AI Sweden

0:20:17 IVA-projektet, Per Hjertén, IVA & Pontus Johnson, KTH

0:43:05 Digital forensik, Stefan Axelsson, SU

1:22:46 Hur ser samhällsutmaningarna ut? Panelsamtal

2:05:59 AI en ny verktygslåda, Anders Thoresson, AI Sweden

2:38:56 Vad kan samhället göra? Panelsamtal

3:26:41 Digital forensik, Lena Klasén, Niclas Fock & Niklas Tideklev, Region Östergötland