Nu har utlysningen för Nya verktyg och metoder för jämställdhet i den digitala teknikutvecklingen öppnat! 

Vad kan ni söka för?

Denna utlysning riktas till aktörer som vill utveckla verktyg och metoder för att säkerställa att jämställdhet integreras i den snabba digitala omställning som sker i svensk industri. Projekten ska hantera problem eller frågeställningar som är intressanta för industrin och som har tydlig potential att öka svensk industris konkurrenskraft.

Vem kan söka?

Projekten ska drivas av industrins behov. Konsortiet ska bestå av minst två projektparter varav minst ett företag. Sökanden kan vara från näringsliv, akademi, institut och offentlig verksamhet.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka upp till 2 miljoner kronor per projekt. maximal stödnivå per projekt är 80 procent av de stödberättigade kostnaderna och maximal projektlängd är 12 månader. Utlysningens preliminära budget är 10 miljoner kronor.

Deadline

Sista ansökningsdag är 19 september 2023 klockan 14.00.

 

Utlysningen är en del av satsningen Avancerad digitalisering. Läs mer här.