Nu har utlysningen “IoT för innovativ samhällsnytta – genomförandeprojekt 2023” öppnat!

Utlysningen riktar sig till kommuner och regioner som i samverkan med andra aktörer vill ta ett större steg och vidareutveckla eller implementera innovativa lösningar för ”sakernas internet” (IoT) – i syfte att skapa värde i offentlig sektor.

(Klicka här för att ta del av fullständig information kring utlysningen)

 

Vad kan ni söka för?

Anpassning och storskalad testning av IoT-lösningar i verkliga miljöer. Vidareutveckling av IoT-lösningar inför implementering. Implementering av IoT-lösningar eller IoT-datadrivna arbetssätt. Utvärdering av implementering och/eller följeforskning.

Vem kan söka?

Kommuner och regioner i samverkan med minst ett företag eller en forsknings- och innovationsaktör.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 4 000 000 kronor, dock högst 50% av projektets totala budget.

Deadline

Ansökan stänger den 30 november 2023 kl 14.00

Intresserad?

Kontakta Ulrika Johansson, klusterledare för IoT World, snarast på ulrika.johansson@linkopingsciencepark.se eller 0730-57 27 67