TESTARENA TRYGGHETSSKAPANDE TEKNOLOGIER

De senaste åren har det begåtts många våldsbrott i Linköping med flera skjutningar och sprängningar. Hur kan vi minska brottsligheten och öka tryggheten? Linköpings kommun vill nu utreda om teknologi kan vara en del av svaret på den frågan.

Kameraövervakning är inget nytt, men finns det andra tekniska lösningar som kan användas i trygghetsskapande syfte? Det har Linköpings kommun gett Linköping Science Park i uppdrag att undersöka. Uppdraget resulterade i forsknings- och utvecklingsprojektet Testarena trygghetsskapande teknologier (T3). Projektet syftar till att utveckla processer och testa ny teknik för att samhället ska lära och få kunskap om hur teknik kan bidra till ökad säkerhet och upplevd trygghet.

Anders Fernemark, säkerhetschef i Linköpings kommun och beställare av projektet, förklarar varför man vill göra det här.

– Vi gör mycket för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen, men vi behöver fler verktyg att arbeta med. Jag tror att det här projektet är en jätteviktig del i det.

Projektet började i mars 2023 och är uppdelat i fyra faser. Den första fasen, där man utredde behov, avslutades i augusti. Utifrån den har man kunnat konstatera tre områden som upplevs som otrygga och som passar för projektet. Det är resecentrum, innerstaden och transitområdet från resecentrum till innerstaden.

 

Den rosa markeringen visar projektets geografiska avgränsning.

Nu har projektet gått in i nästa fas, att välja teknik. Styrgruppen kommer då att träffa företag som har intressant teknik att erbjuda och diskutera om den är lämplig att använda i projektet. De kommande två faserna handlar om att testa tekniken i offentliga miljöer och slutligen att förbereda implementering innan projektets slut i augusti 2024.

Trygg utan att vara övervakad

Förutom att öka tryggheten och minska brottsligheten är ett mål i projektet att alla ska ha tillgång till det offentliga rummet. Projektledaren Joakim Falkäng berättar att det idag finns utsatta grupper som undviker områdena, till exempel på kvällstid, för att de känner sig otrygga där.

 

Projektledare Joakim Falkäng.
Foto: Evelina Restrup.

 

Men hur får man någon att känna sig trygg utan att behöva känna sig övervakad? Ett övervakat område kan ge känslan av att det händer mycket dåligt där och istället ge motsatt effekt. Research institute of Sweden (RISE), som gjort en teknisk omvärldsanalys i samband med projektet, menar att trygghetsskapande teknik inte måste innebära övervakning.

– Teknik kan också användas för att stimulera trygghet, inte bara för övervakning. Ett exempel är ljusinstallationer, såsom evenemanget Vinterljus som vi har här i Linköping, säger Tomas Westlund från RISE.

Integritet

I projektet har man arbetat mycket med frågor kring teknik och trygghet. En annan stor del har handlat om de begränsningar som finns i hur tekniken kan och får användas – det vill säga juridik och integritet. Men T3 ska hjälpa till att lära oss hur ny teknik kan användas och bidra i offentliga miljöer. Anders Fernemark tror att det här är en möjlighet för kommunen.

– Det finns många trygghetsskapande resurser som används sedan tidigare, till exempel ordningsvakter, väktare, övervakningskameror och belysning. Men Linköpings kommun är en modig kommun som vågar att testa nytt och den här gången handlar det om att testa ny trygghetsskapande teknik.

Snabbfakta

Projektnamn: Testarena trygghetsskapande teknologier
Projektledare: Joakim Falkäng, Linköping Science Park

Samarbetspartners:

 • Linköpings kommun
 • Linköping Science Park
 • Östgötatrafiken
 • Stångåstaden
 • Utsikt
 • Action for society
 • Usify
 • Rise
 • Safe reaction
 • Linköpings universitet
 • Axis communication

Finansiär: Innovationsmyndigheten Vinnova och samarbetsparterna ovan
Tidsplan: Mars 2023–augusti 2024

 

Text: Evelina Restrup, Linköpings kommun