Continuing Education Institute – Europe (CEI), har tilldelats Nordiskt Tillväxtcertifikat. Nordiskt Tillväxtcertifikat från UC är en prestigefylld utmärkelse som endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig för. CEI sällar sig därmed till gruppen av företag som utmärker sig genom att visa en snabb och kraftig tillväxt i sin omsättning samt genom att vara framgångsrika. 

Ann-Charlotte JohannessonCEO Continuing Education Institute-Europe AB

Ann-Charlotte Johannesson
CEO Continuing Education Institute-Europe AB

För att kvalificera sig till certifikatet, utvärderas företaget baserat på föregående årsbokslut. Kriterier som lönsamhet, soliditet, tillväxt och antal anställda är några av de faktorer som analyseras och bedöms.

– ­Vi på CEI är väldigt stolta över utmärkelsen, säger VD Ann-Charlotte Johannesson. Vi ser detta som ett kvitto på att vi gör ett bra arbete och att våra tjänster är efterfrågade och värdefulla för våra kunder.


UC är det största kreditupplysningsföretaget i Sverige och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget tillhandahåller omfattande information från Skatteverket och flera finansinstitut. UC ägs främst av Nordea, SEB, Swedbank, Handelsbanken, Danske Bank och Länsförsäkringar Bank. Dessa stora finansinstitut är involverade i ägandet av UC och bidrar till företagets verksamhet och tjänster.

Om CEI

CEI (NXT Learning) är en strategisk partner som löser ert långsiktiga utbildningsbehov. Vi producerar digitala utbildningar som anpassas efter helt efter ert behov. Kurserna följer er profilhandbok och med media från verksamheten. Kurserna kan handla om vad som helst; introduktionsutbildning, er kvalitetsprocess, hållbarhetsutbildning, arbetsmiljö, era produkter, säkerhetskurser mm

https://nxtlearning.se/nordiskt-tillvaxtcertifikat-till-cei/