Nodd AB utvecklar notationer/symbolsystem som gör siffror och ord förståeliga på samma sätt som hur kartor visualiserar vägbeskrivningar. Nu vill Nodd licensiera användningen av dessa i en rad olika branscher och siktet är internationellt inställt.

”Det som tog en timme att förstå, förstår vi nu på mindre än 1 minut” fick Johan Lundell, Nodds grundare och VD, höra av en av cheferna på Skandinaviens största oljeraffinaderi. Nodds visualisering gjorde en avgörande skillnad när det gällde att förstå deras underhållsdata. Det är bara ett av många fall där Nodds innovativa system gjort en väsentlig skillnad, men det summerar väldigt tydligt hur pass stor skillnad det faktiskt gör. Att kunna kapa 59 minuter av en timme men ändå få samma resultat – det är en effektivisering som är så bra att det nästan är svårt att ta in att det är möjligt.

Det numera Uppsalabaserade bolaget, som bland annat varit nominerade till Årets Innovatör på Guldstänk i Västerås 2016 och vann Post- och Telestyrelsens stora innovationstävling ”Arbetsmarknad för alla” 2017, har i flera år skapat dussintals olika symbolspråk för kunder inom näringsliv, industri, myndigheter och kommuner. Med hjälp av Swedish Scaleups vill de nu ta steget mot en internationell marknad för sina symbolsystem.

Få personer kommer inte ihåg ens en mening de hörde under gårdagen. Men det är inte så märkligt som det kan låta, för orden liknar inte verkligheten. Desto märkligare är det att ord i så stor utsträckning använts för att bära viktig information, då exempelvis visualiseringar som ritningar är bättre än vägbeskrivningar för att man ska förstå helheten. Nodd anser det vara en självklarhet att viktig information, om till exempel skydd och säkerhet, måste bäras på sätt som är enkelt att komma ihåg.

– Jag har svårt att förstå av ord, men dina tecken förstod jag direkt, sa en person med dyslexi till mig när vi rullade in våra symbolsystem, säger Johan Lundell och fortsätter:
– Det är svårt att inte bli berörd när vi kan bryta ordens bojor och spränga murar för personer med funktionshinder eller som invandrat till ett nytt land. Han nämner IKEA och LEGO som två goda exempel, som får vuxna och barn att utan ord och utan utbildning bygga saker de aldrig sett.

I digitaliseringens tidevarv blir datavisualisering allt viktigare. Vad ska vi med alla data till om vi inte tar rätt beslut av dem? Lundell menar att visualiserings- och BI-verktyg idag underskattar behoven av specifika notationer för att verkligen kunna förstå sin data. Det används inte paj-, cirkel- eller radardiagram för att beskriva CAD-, musik- eller kartdata. Istället används ritningar, musiknoter och kartor. På samma sätt ger Nodds innovation allehanda dataset egna potenta, kondenserade symbolsystem.

Även om paj-, cirkel och radardiagram är bättre än ord och siffror, så är de riktigt usla när de ska försöka bringa klarhet i komplexa dataset. Våra notationer anpassas istället individuellt för att användarna ska kunna ta precis de beslut de vill kunna ta”

– Vår stora utmaning nu handlar om att kunna paketera våra produkter i en rad olika branscher och sedan internationalisera. Vi har digitala och fysiska produkter och tänker oss licensiering både för mjukvara och via OEM. För detta steg behövs hjälp med affärsmodell, avtal och strategier, som kanske kommer att vara olika för olika branscher, förklarar Johan avslutningsvis på frågan om vad de önskar få ut av Swedish Scaleups.